Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.35 ze dne 4.12.2013 v kapitole 5.3.4 Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu stanoví následující:

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu je předkládána průběžně příjemcem v období pěti let od ukončení realizace projektu 1x ročně do 30 dnů od data „výročí“ ukončení realizace projektu.

Ode dne účinnosti tohoto metodického pokynu bude zkrácena lhůta pro předložení monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu, a to 1x ročně do 7 dnů od data „výročí“ ukončení realizace projektu.

Důvodem tohoto opatření je ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod, kdy snahou poskytovatele dotace je řádně vypořádat veškeré monitorovací zprávy dle plánovaného harmonogramu do doby finálního ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

Výše uvedená povinnost se vztahuje na všechny příjemce dotace, kteří jsou dle smlouvy o poskytnutí dotace povinni předkládat monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu. Pro příjemce dotace, kteří se zavázali k indikátoru „pracovní místo“, platí nadále termín předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu 1x ročně do 30 dnů od data „výročí“ ukončení realizace projektu.

Dovolujeme si Vás také s předstihem informovat o ukončení činnosti Odboru implementace projektů, pracoviště v Jihlavě, a to k 31. 12. 2020. Po tomto termínu jste povinni předkládat monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů na Oddělení realizace projektů v Brně, Kounicova 13.

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019.

V Brně dne 11. 9. 2019

Dokument k dispozici zde.

zpět na: Aktuality

Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 16998

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více