Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů.

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.35 ze dne 4.12.2013 v kapitole 5.3.4 Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu stanoví následující:

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu je předkládána průběžně příjemcem v období pěti let od ukončení realizace projektu 1x ročně do 30 dnů od data „výročí“ ukončení realizace projektu.

Ode dne účinnosti tohoto metodického pokynu bude zkrácena lhůta pro předložení monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu, a to 1x ročně do 7 dnů od data „výročí“ ukončení realizace projektu.

Důvodem tohoto opatření je ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod, kdy snahou poskytovatele dotace je řádně vypořádat veškeré monitorovací zprávy dle plánovaného harmonogramu do doby finálního ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

Výše uvedená povinnost se vztahuje na všechny příjemce dotace, kteří jsou dle smlouvy o poskytnutí dotace povinni předkládat monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu. Pro příjemce dotace, kteří se zavázali k indikátoru „pracovní místo“, platí nadále termín předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu 1x ročně do 30 dnů od data „výročí“ ukončení realizace projektu.

Dovolujeme si Vás také s předstihem informovat o ukončení činnosti Odboru implementace projektů, pracoviště v Jihlavě, a to k 31. 12. 2020. Po tomto termínu jste povinni předkládat monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů na Oddělení realizace projektů v Brně, Kounicova 13.

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019.

V Brně dne 11. 9. 2019

Dokument k dispozici zde.

zpět na: Aktuality

Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 15660

Aktuality

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více