Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Návrh závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2017

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 67. zasedání, konané dne 20. 6. 2018) ke schválení hospodaření RR JV za rok 2017. Součástí závěrečného účtu je i přezkoumání hospodaření RR JV, které provedlo Ministerstvo financí ČR.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina uplatnit písemně ve lhůtě do 20. 6. 2018. Případné dotazy k návrhu závěrečného účtu vám zodpoví Ing. Pavel Dvořák, tel. 532 193 554, e-mail: dvorak@jihovychod.cz.

Celý dokument k dispozici zde.

zpět na: Aktuality

Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 13238

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 67. zasedání, konané dne 20. 6. 2018) ke schválení hospodaření RR JV za rok 2017. Součástí závěrečného účtu je i přezkoumání hospodaření RR JV, které provedlo Ministerstvo financí ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Sdělení pro příjemce o předběžném ukončování ROP JV

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 750 82 241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00, jako poskytovatel dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod sděluje, že 25. ledna 2018 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod usnesením č. ÚRR 65/03-1 a ÚRR 65/03-2 odečtení nevymožitelných částek u tří projektů financovaných z výše uvedeného operačního programu ze závěrečného výkazu výdajů, čímž současně vyslovil souhlas s návrhem Evropské komise na předběžné uzavření Regionálního operačního programu Jihovýchod. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více