Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise RR JV na svém zasedání dne 12. 6. 2017 rozhodla o prodeji níže uvedeného nepotřebného majetku.

Doba vyvěšení této nabídky je od 20. 7. 2017 do 4. 8. 2017. Během této doby lze sjednat prohlídku nabízeného majetku na adrese Kounicova 13, Brno, kontaktní osoba: Ing. Pavel Mucha, telefon: 532 193 558, e-mail: mucha@jihovychod.cz.

Projevení zájmu o koupi:

Právnické i fyzické osoby mohou projevit zájem o koupi zasláním emailu na adresu mucha@jihovychod.cz  (Ing. Pavel Mucha) takto:

  • právnické osoby po celou dobu vyvěšení nabídky,
  • fyzické osoby NEJDŘÍVE po uplynutí vývěsní doby, tedy po 10. hodině dne 4. 8. 2017 (pro přednostní prodej bude rozhodující čas příchodu emailové zprávy),
  • ukončení podávání nabídek je stanoven na 7. 8. 2017 ve 13 hod.

Výsledek zájmu o koupi bude oznámen formou e-mailu.

Platby za zakoupený majetek:

  • právnické osoby bezhotovostní úhradou na základě vydané faktury se 14-ti denní splatností na účet Regionální rady číslo: 2012990039/6000,
  • fyzické osoby výhradně v hotovosti na pokladně Regionální rady nejpozději do 3 pracovních dnů od oznámení výsledku zájmu o koupi,
  • pokud majetek nebude ve stanoveném termínu uhrazen, bude projevený zájem považován za neplatný.

Majetek je možné převzít až po zaplacení prodejní ceny.

Seznam nepotřebného majetku

V Brně dne: 20. 7. 2017

 Předseda Likvidační komise RR JV Ing. Felix Carda

zpět na: Aktuality

Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 11504

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise RR JV na svém zasedání dne 12. 6. 2017 rozhodla o prodeji níže uvedeného nepotřebného majetku. více

Evropské peníze pro region jsme využili do posledního eura

(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad  pro uzavření programu.

Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci. V regionu Jihovýchod bylo podpořeno 941 projektů. více

Úřad Regionální rady Jihovýchod povede Artur Zatloukal

(14. 12. 2016) 14. prosince 2016 se stal novým ředitelem Úřadu Regionální rady Jihovýchod Ing. Artur Zatloukal. více

Financování Úřadu Regionální rady v roce 2017

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod.  Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více