Search
Introduction | Press Center | Contacts

Where to submit an application?

Úřad Regionální rady region soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 13, 602 00 Brno
Tel.: +420 532 193 511
e-mail: info@jihovychod.cz


Regional Office in Jihlava:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Odbor implementace projektů Jihlava
Žižkova 89, 586 01 Jihlava
Tel.: +420 532 193 601

back to: Regional Council