Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Operační programy 2014+

Přehled OP v programovém období 2007–2014 a 2014–2020 (ESF, ERDF a Kohezní fond)

Srovnání operačních programů

 

Operační programy programového období 2014–2020 

Programy programového období 2014–2020 jsou vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jsou jimi:

 1. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 2. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (verze k 13. 3. 2015), řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
 3. OP Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
 4. OP Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
 5. OP Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
 6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 7. OP Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
 8. OP Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 9. OP Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
 10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;
 11. OP přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 12. OP přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 13. OP přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 14. OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 15. OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 16. Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 17. OP nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
 18. OP meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
 19. ESPON 2020
 20. OP INTERACT III

Předběžné harmonogramy výzev jednotlivých operačních programů 
Harmonogram výzev 2014–2020

 

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

Alokace mezi programy


Operační programy pro programové období 2014–2020 byly vymezeny v návaznosti na osm tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. 

 

zpět na: Fondy EU 2014–2020

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více