Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Operační programy 2014+

Přehled OP v programovém období 2007–2014 a 2014–2020 (ESF, ERDF a Kohezní fond)

Srovnání operačních programů

 

Operační programy programového období 2014–2020 

Programy programového období 2014–2020 jsou vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jsou jimi:

 1. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 2. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (verze k 13. 3. 2015), řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
 3. OP Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
 4. OP Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
 5. OP Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
 6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 7. OP Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
 8. OP Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 9. OP Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
 10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;
 11. OP přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 12. OP přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 13. OP přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 14. OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 15. OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 16. Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 17. OP nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
 18. OP meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
 19. ESPON 2020
 20. OP INTERACT III

Předběžné harmonogramy výzev jednotlivých operačních programů 
Harmonogram výzev 2014–2020

 

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

Alokace mezi programy


Operační programy pro programové období 2014–2020 byly vymezeny v návaznosti na osm tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. 

 

zpět na: Fondy EU 2014–2020

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise RRJV na svém zasedání 15. 11. 2017 rozhodla o prodeji níže uvedeného nepotřebného majetku. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více

Evropské peníze pro region jsme využili do posledního eura

(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad  pro uzavření programu.

Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci. V regionu Jihovýchod bylo podpořeno 941 projektů. více

Financování Úřadu Regionální rady v roce 2017

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod.  Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více