Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Operační programy 2014+

Přehled OP v programovém období 2007–2014 a 2014–2020 (ESF, ERDF a Kohezní fond)

Srovnání operačních programů

 

Operační programy programového období 2014–2020 

Programy programového období 2014–2020 jsou vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jsou jimi:

 1. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 2. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (verze k 13. 3. 2015), řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
 3. OP Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
 4. OP Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
 5. OP Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
 6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 7. OP Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
 8. OP Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 9. OP Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
 10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;
 11. OP přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 12. OP přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 13. OP přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 14. OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 15. OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 16. Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 17. OP nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
 18. OP meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
 19. ESPON 2020
 20. OP INTERACT III

Předběžné harmonogramy výzev jednotlivých operačních programů 
Harmonogram výzev 2014–2020

 

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

Alokace mezi programy


Operační programy pro programové období 2014–2020 byly vymezeny v návaznosti na osm tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. 

 

zpět na: Fondy EU 2014–2020

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více