Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Strategie na krajské úrovní - stálé konference

Národní stálá konference

V programovém období 2014–2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference. Územní dimenze je chápána jako  možnost koncentrovat prostředky z programů Evropských strukturálních a investičních fondů ve specifických typech území podporující konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit .  

Národní dokument k územní dimenzi (pdf/1,8 MB) 

Národní stálá konference (NSK) přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinace státu a územních partnerů při implementaci územní dimenze a realizaci Dohody o partnerství a programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Statut NSK (pdf/310 kB)     Jednací řád NSK (pdf/232 kB)

Členy NSK jsou zástupci MMR (Odbor rozvoje a strategie regionální politiky a Národní orgán pro koordinaci), zástupci Regionálních stálých konferencí, zástupci nositelů integrovaných nástrojů a zástupci zastřešujících organizací územních partnerů (Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národní síť Místních akčních skupin) a dále zástupci Agentury pro sociální začleňování.

Regionální stálá konference

Na implementaci územní dimenze a naplňování akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 se podílí také Regionální stálá konference (dále jen „RSK").

Statut RSK (pdf/ 283 kB)      Jednací řád RSK

RSK je dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje, jež je zastoupené představiteli členských institucí včetně orgánů veřejné správy. RSK je založena a řízena na principu partnerství.

RSK je složena z regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupující občanskou společnost (územní partneři) v rámci území kraje.

Přehled členů RSK Kraje Vysočina

Přehled členů RSK Jihomoravského kraje

Webové stránky RSK Jihomoravského kraje (testovací verze do 30.4. 2015)

Setkání RSK Jihomoravského kraje dne 12. prosince 2014:

Setkání RSK JMK prosinec 2014   Setkání RSK JMK prosinec 2014
setkání RSK Jihomoravského kraje   setkání RSK Jihomoravského kraje

Foto: KÚ JMK

Regionální akční plán

RSK zajišťuje přípavu a řídí Regionální akční plán (RAP) realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020.

RAP je základním nástrojem provazujícím aktivity realizované v rámci územní dimenze operačních programů a Programu rozvoje venkova s ostatními rozvojovými aktivitami jednotlivých aktérů na území krajů,

  • obsahuje všechny územně specifické i některé plošné aktivity, kterými se realizují aktivity SRR ČR 2014 – 2020 a specifické cíle operačních programů,
  • měl by sloužit jako významný podklad pro řídící orgány operačních programů (podklad pro zacílení výzev),
  • je aktualizován minimálně ve dvouletých intervalech.

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů 

Základní požadavky na uplatnění integrovaných nástrojů k naplnění principů integrovaných přístupů k územnímu rozvoji v programovém období 2014–2020 jsou stanoveny metodickým pokynem:

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020

zpět na: Fondy EU 2014–2020

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise RRJV na svém zasedání 15. 11. 2017 rozhodla o prodeji níže uvedeného nepotřebného majetku. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více

Evropské peníze pro region jsme využili do posledního eura

(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad  pro uzavření programu.

Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci. V regionu Jihovýchod bylo podpořeno 941 projektů. více

Financování Úřadu Regionální rady v roce 2017

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod.  Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více