Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Vedení úřadu

 

 

Ing. Artur Zatloukal

Artur Zatloukal je ředitelem úřadu. Po vystudování obchodního podnikání na Masarykově univerzitě pracoval krátce v marketingu, poté jako překladatel. Od roku 2004 byl hodnotitelem Společného regionálního operačního programu a přeshraničních programů ČR-Rakousko a ČR-Slovensko. Od roku 2006 vedl Odbor řízení ROP Úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. Podílel se na budování této instituce a měl na starost oblast procesů, publicity a monitoringu. V letech 2012­–2014 úřad vedl. Sedavé zaměstnání kompenzuje horolezectvím a hraním na různé hudební nástroje.

 

Ing. Artur Zatloukal
ředitel úřadu
zatloukal@jihovychod.cz

 ----------------------------------------------------------------------------

Ing. Erika ŠteflováErika Šteflová vystudovala obor Finance na Mendelově univerzitě v Brně. Od roku 2004 se věnuje problematice evropských fondů, začínala jako projektová manažerka Společného regionálního operačního programu a INTERREGu IIIA ČR-Rakousko v Kraji Vysočina, v rámci kterého se zapojila do mezinárodního projektu IQ-Train. Dále se podílela na přípravě pravidel Regionálního programu Jihovýchod a na budování pobočky Odboru implementace projektů v Jihlavě, kterou vede od října 2006.  Má na starost oblast konzultací, hodnocení a realizaci projektů na Vysočině, věnuje se také nastavení postupů pro realizaci a kontrolu projektů v rámci ROP Jihovýchod. Mezi její záliby patří jízda na kole, zahrádkaření, ruční práce, hra na klavír.

 

Ing. Erika Šteflová
vedoucí odboru implementace projektů Jihlava
steflova@jihovychod.cz

----------------------------------------------------------------------------

HublRichard Hubl, vedoucí Odboru řízení programu, v roce 2004 ukončil studium geografie a historie na Přírodovědecké a Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Krátce pracoval jako tajemník Centra pro Regionální rozvoj při Masarykově univerzitě. V letech 2007–2012 pracoval jako metodik Oddělení metodického řízení Úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně, v letech 2012–2016 pak jako jeho vedoucí. Podílel se na nastavení vnitřních a vnějších metodik včetně programové dokumentace ROP JV, notifikacích veřejné podpory, přípravě nástrojů finančního inženýrství a na nastavení zjednodušených forem vykazování u ROP JV (jako první ERDF program v ČR). Hraje hokejbal, v oblibě má vážnou hudbu, deskové hry a turistiku.

Mgr. Richard Hubl
vedoucí odboru řízení programu
hubl@jihovychod.cz

----------------------------------------------------------------------------

Mgr. Viktor JarošViktor Jaroš, vedoucí Odboru vnitřních věcí, v roce 1999 ukončil studium socioekonomické geografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Krátce pracoval v Ústavu geoniky AV ČR, poté se tři roky věnoval územnímu plánování a geografickým informačním systémům (aplikace pro obce). Od roku 2003 pracoval v Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kde se zabýval strategickými rozvojovými dokumenty. Zde byl koordinátorem příprav Regionálního operačního programu Jihovýchod 2007-2013.

Od roku 2006 byl více jak 5 let vedoucím Oddělení metodického řízení Úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. Patří k „zakladatelům“ této instituce, jeho úkolem bylo nastavení všech metodik a postupů souvisejících s administrací programu. Rád kondičně běhá a jezdí na kole, v oblibě má i vysokohorskou turistiku a snowboarding.

 Mgr. Viktor Jaroš
vedoucí odboru vnitřních věcí
jaros@jihovychod.cz

----------------------------------------------------------------------------

Ing. Jan KarásekJan Karásek je absolventem Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně, oboru Ekonomika  a řízení stavebnictví. Od roku 2003 pracoval v oddělení rozvojových programů na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zde spolupracoval při nastavování systému administrace grantových schémat Jihomoravského kraje ve Společném regionálním operačním programu a na realizaci grantových schémat na podporu malých a středních podnikatelů v oblasti zpracovatelského průmyslu. Dále se podílel na mapování brownfields a návrhu revitalizace vybraných brownfields v Jihomoravském kraji.

Od prosince 2006 vede odbor implementace projektů Úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně, který je složený z oddělení hodnocení projektů a oddělení realizace projektů. Věnuje také nastavení postupů pro realizaci a kontrolu projektů v rámci ROP Jihovýchod. Ve volném čase se rád věnuje sportu, zejména cyklistice a lyžování, kterým se v mládí závodně věnoval.

Ing. Jan Karásek
vedoucí odboru implementace projektů Brno
karasek@jihovychod.cz

----------------------------------------------------------------------------

Ing. Felix CardaFelix Carda zodpovídá za financování ROP, především zabezpečení finančních prostředků do rozpočtu RR, proplácení plateb příjemcům, jejich zaúčtování a vykazování, včetně spolupráce s platebním a certifikačním orgánem. Je absolventem VŠ, obor „organizátorsko-ekonomický a finanční“ s dlouholetou praxí v organizacích veřejného sektoru. Působil v Armádě ČR  v různých funkcích ve finanční oblasti, podílel se na vzniku vojenských finančních úřadů a rozbíhal kompletně činnost jednoho z nich. Získal praxi ve funkcích vedoucího finančního odboru na Úřadu práce ve Znojmě a Městské části Brno-Komín. Má zkoušku k ověření odborné  způsobilosti „finanční hospodaření územně samosprávných celků a jeho přezkumu“, je absolventem řady vzdělávacích programů a kurzů v oblasti finanční kontroly v rámci strukturálních fondů. Je ženatý, má 3 děti, ve volném čase rád sportuje, baví ho turistika a výlety na kole v přírodě.

Ing. Felix Carda
vedoucí finančního odboru
carda@jihovychod.cz

----------------------------------------------------------------------------

Ing. Hana KleinováHana Kopečná vystudovala obor Ekonomika průmyslu na Ekonomické fakultě  Vysoké školy báňské v Ostravě. Problematikou kontrol a auditu se zabývá od roku 1993. Spolupracovala při nastavení vnitřního kontrolního systému a při zakládání útvaru vnitřního auditu v Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Zde pracovala až do roku 2007 jako vedoucí oddělení vnitřního auditu. 
Od července 2007 vede útvar interního auditu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v Brně, který do roku 2012 plnil i funkci Pověřeného auditního subjektu Auditního orgánu – Ministerstva financí ČR. Odpovídá za nastavení postupů pro výkon auditů a za realizaci interních auditů. Ve volném čase hraje golf, zahradničí a má ráda baletní představení a koncerty staré hudby .

Ing. Hana Kleinová
vedoucí interního auditu
kleinova@jihovychod.cz

zpět na: O nás

Aktuality

Evropské peníze pro region jsme využili do posledního eura

(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad  pro uzavření programu.

Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci. V regionu Jihovýchod bylo podpořeno 941 projektů. více

Úřad Regionální rady Jihovýchod povede Artur Zatloukal

(14. 12. 2016) 14. prosince 2016 se stal novým ředitelem Úřadu Regionální rady Jihovýchod Ing. Artur Zatloukal. více

Financování Úřadu Regionální rady v roce 2017

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod.  Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více