Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Vedení úřadu

 

 

Ing. Artur Zatloukal

Artur Zatloukal je ředitelem úřadu. Po vystudování obchodního podnikání na Masarykově univerzitě pracoval krátce v marketingu, poté jako překladatel. Od roku 2004 byl hodnotitelem Společného regionálního operačního programu a přeshraničních programů ČR-Rakousko a ČR-Slovensko. Od roku 2006 vedl Odbor řízení ROP Úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. Podílel se na budování této instituce a měl na starost oblast procesů, publicity a monitoringu. V letech 2012­–2014 úřad vedl. Sedavé zaměstnání kompenzuje horolezectvím a hraním na různé hudební nástroje.

 

Ing. Artur Zatloukal
ředitel úřadu
zatloukal@jihovychod.cz

 ----------------------------------------------------------------------------

Ing. Erika ŠteflováErika Šteflová vystudovala obor Finance na Mendelově univerzitě v Brně. Od roku 2004 se věnuje problematice evropských fondů, začínala jako projektová manažerka Společného regionálního operačního programu a INTERREGu IIIA ČR-Rakousko v Kraji Vysočina, v rámci kterého se zapojila do mezinárodního projektu IQ-Train. Dále se podílela na přípravě pravidel Regionálního programu Jihovýchod a na budování pobočky Odboru implementace projektů v Jihlavě, kterou vede od října 2006.  Má na starost oblast konzultací, hodnocení a realizaci projektů na Vysočině, věnuje se také nastavení postupů pro realizaci a kontrolu projektů v rámci ROP Jihovýchod. Mezi její záliby patří jízda na kole, zahrádkaření, ruční práce, hra na klavír.

 

Ing. Erika Šteflová
vedoucí odboru implementace projektů Jihlava
steflova@jihovychod.cz

----------------------------------------------------------------------------

HublRichard Hubl, vedoucí Odboru řízení programu, v roce 2004 ukončil studium geografie a historie na Přírodovědecké a Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Krátce pracoval jako tajemník Centra pro Regionální rozvoj při Masarykově univerzitě. V letech 2007–2012 pracoval jako metodik Oddělení metodického řízení Úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně, v letech 2012–2016 pak jako jeho vedoucí. Podílel se na nastavení vnitřních a vnějších metodik včetně programové dokumentace ROP JV, notifikacích veřejné podpory, přípravě nástrojů finančního inženýrství a na nastavení zjednodušených forem vykazování u ROP JV (jako první ERDF program v ČR). Hraje hokejbal, v oblibě má vážnou hudbu, deskové hry a turistiku.

Mgr. Richard Hubl
vedoucí odboru řízení programu
hubl@jihovychod.cz

----------------------------------------------------------------------------

Mgr. Viktor JarošViktor Jaroš, vedoucí Odboru vnitřních věcí, v roce 1999 ukončil studium socioekonomické geografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Krátce pracoval v Ústavu geoniky AV ČR, poté se tři roky věnoval územnímu plánování a geografickým informačním systémům (aplikace pro obce). Od roku 2003 pracoval v Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kde se zabýval strategickými rozvojovými dokumenty. Zde byl koordinátorem příprav Regionálního operačního programu Jihovýchod 2007-2013.

Od roku 2006 byl více jak 5 let vedoucím Oddělení metodického řízení Úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. Patří k „zakladatelům“ této instituce, jeho úkolem bylo nastavení všech metodik a postupů souvisejících s administrací programu. Rád kondičně běhá a jezdí na kole, v oblibě má i vysokohorskou turistiku a snowboarding.

 Mgr. Viktor Jaroš
vedoucí odboru vnitřních věcí
jaros@jihovychod.cz

----------------------------------------------------------------------------

Ing. Jan KarásekJan Karásek je absolventem Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně, oboru Ekonomika  a řízení stavebnictví. Od roku 2003 pracoval v oddělení rozvojových programů na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zde spolupracoval při nastavování systému administrace grantových schémat Jihomoravského kraje ve Společném regionálním operačním programu a na realizaci grantových schémat na podporu malých a středních podnikatelů v oblasti zpracovatelského průmyslu. Dále se podílel na mapování brownfields a návrhu revitalizace vybraných brownfields v Jihomoravském kraji.

Od prosince 2006 vede odbor implementace projektů Úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně, který je složený z oddělení hodnocení projektů a oddělení realizace projektů. Věnuje také nastavení postupů pro realizaci a kontrolu projektů v rámci ROP Jihovýchod. Ve volném čase se rád věnuje sportu, zejména cyklistice a lyžování, kterým se v mládí závodně věnoval.

Ing. Jan Karásek
vedoucí odboru implementace projektů Brno
karasek@jihovychod.cz

----------------------------------------------------------------------------

Ing. Felix CardaFelix Carda zodpovídá za financování ROP, především zabezpečení finančních prostředků do rozpočtu RR, proplácení plateb příjemcům, jejich zaúčtování a vykazování, včetně spolupráce s platebním a certifikačním orgánem. Je absolventem VŠ, obor „organizátorsko-ekonomický a finanční“ s dlouholetou praxí v organizacích veřejného sektoru. Působil v Armádě ČR  v různých funkcích ve finanční oblasti, podílel se na vzniku vojenských finančních úřadů a rozbíhal kompletně činnost jednoho z nich. Získal praxi ve funkcích vedoucího finančního odboru na Úřadu práce ve Znojmě a Městské části Brno-Komín. Má zkoušku k ověření odborné  způsobilosti „finanční hospodaření územně samosprávných celků a jeho přezkumu“, je absolventem řady vzdělávacích programů a kurzů v oblasti finanční kontroly v rámci strukturálních fondů. Je ženatý, má 3 děti, ve volném čase rád sportuje, baví ho turistika a výlety na kole v přírodě.

Ing. Felix Carda
vedoucí finančního odboru
carda@jihovychod.cz

----------------------------------------------------------------------------

Ing. Hana KleinováHana Kopečná vystudovala obor Ekonomika průmyslu na Ekonomické fakultě  Vysoké školy báňské v Ostravě. Problematikou kontrol a auditu se zabývá od roku 1993. Spolupracovala při nastavení vnitřního kontrolního systému a při zakládání útvaru vnitřního auditu v Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Zde pracovala až do roku 2007 jako vedoucí oddělení vnitřního auditu. 
Od července 2007 vede útvar interního auditu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v Brně, který do roku 2012 plnil i funkci Pověřeného auditního subjektu Auditního orgánu – Ministerstva financí ČR. Odpovídá za nastavení postupů pro výkon auditů a za realizaci interních auditů. Ve volném čase hraje golf, zahradničí a má ráda baletní představení a koncerty staré hudby .

Ing. Hana Kleinová
vedoucí interního auditu
kleinova@jihovychod.cz

zpět na: O nás

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise RRJV na svém zasedání 15. 11. 2017 rozhodla o prodeji níže uvedeného nepotřebného majetku. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více

Evropské peníze pro region jsme využili do posledního eura

(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad  pro uzavření programu.

Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci. V regionu Jihovýchod bylo podpořeno 941 projektů. více

Financování Úřadu Regionální rady v roce 2017

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod.  Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více