Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

4.2 - výzva k 28. 6. 2013

Oblast výzvy: Podpora absorpční kapacity

Vyhlášení výzvy: 28. 6. 2013

Příjem žádostí: Od vyhlášení kontinuálně

                              Příjem projektových záměrů pozastaven.

Nezbytné dokumenty

Znění výzvy

Prováděcí dokument (verze 1.27)

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu  (verze 1.1)

Příručka pro žadatele a příjemce (verze 1.33)

Pravidla pro publicitu ((verze 1.7)

ROP Jihovýchod

Benefit

Uživatelská příručka Benefit7

Finanční zdraví žadatele

Studie proveditelnosti (zapracována do eCBA)

Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy

Metodické pokyny

 

Doporučené dokumenty

Kategorizace nestátních neziskových organizací (NNO)

Loga pro ROP JV

Metodická příručka způsobilých výdajů (účinnost od 2. 5. 2013)

Regionální operační program Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace (Vzor smlouvy platný od 26. 6. 2013)

Smlouva o poskytnutí dotace (platná od 4. 12. 2013)

Smlouva o poskytnutí dotace (platná od 1.1.2014)

 

Dokumentace účinná od 2. 5. 2014

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu (verz 1.4)

 

Dokumentace účinná od 3. 1. 2014

Příručka pro žadatele a příjemce (verze 1.35)

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu (verze 1.3)

 

Dokumentace účinná od 1. 11. 2013

Příručka pro žadatele a příjemce (verze 1.34)

Prováděcí dokument (verze 1.28)

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu (verze 1.2)

 

 

Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace má pouze informativní charakter a pro každý projekt je vypracováván návrh smlouvy dle konkrétních podmínek každého projektu a dané výzvy. Pokud potřebujete návrh smlouvy pro účely např. schválení v zastupitelstvu či radě či jiném orgánu příjemce, kontaktujte příslušného projektového manažera.

Pokyny pro zadávání zakázek jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce.

Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV, Prováděcí dokument ROP JV a Pravidla pro publicitu obsahují tabulky revizí, které zahrnují významné změny oproti předchozím verzím.

 

zpět na: Aktuální výzvy

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více