Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dokumentace k výzvě 1.1

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Vyhlášení výzvy: 1. srpna 2013

Příjem žádostí:   od vyhlášení výzvy kontinuálně. Výzva je koncipována jako závěrečná.

                      PŘÍJEM PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ JE POZASTAVEN

 Nezbytné dokumenty

Znění výzvy

Příručka pro žadatele a příjemce (verze 1.33)

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu  (verze 1.1)

Pravidla pro publicitu (verze 1.7)

Prováděcí dokument (verze 1.27)

Benefit

Uživatelská příručka Benefit7

Finanční zdraví žadatele

Studie proveditelnosti (zapracována do eCBA)

Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy

Metodické pokyny

 

Doporučené dokumenty

Kategorizace nestátních neziskových organizací (NNO)

Hodnotící kritéria (účinnost od 1. 7. 2010)

Loga pro ROP JV

Metodická příručka způsobilých výdajů (účinnost od 2. 5. 2013)

Regionální operační program Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace

 

Dokumentace účinná od 4. 4. 2015

Prováděcí dokument (verze 1.30)

 

Dokumentace účinná od 26. 7. 2014

Prováděcí dokument (verze 1.29)

 

Dokumentace účinná od 2. 5. 2014

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu (verz 1.4)

  

Dokumentace účinná od 3. 1. 2014

Příručka pro žadatele a příjemce (verze 1.35)

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu (verze 1.3)

 

Dokumentace účinná od 1. 11. 2013

Příručka pro žadatele a příjemce (verze 1.34)

Prováděcí dokument (verze 1.28)

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu (verze 1.2)

 

Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace má pouze informativní charakter a pro každý projekt je vypracováván návrh smlouvy dle konkrétních podmínek každého projektu a dané výzvy. Pokud potřebujete návrh smlouvy pro účely např. schválení v zastupitelstvu či radě či jiném orgánu příjemce, kontaktujte příslušného projektového manažera.

Pokyny pro zadávání zakázek jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce.

Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV, Prováděcí dokument ROP JV a Pravidla pro publicitu obsahují tabulky revizí, které zahrnují významné změny oproti předchozím verzím.

 

zpět na: Dokumentace k výzvě - 1.1

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více