Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dokumentace k výzvě 1.2 - terminály veřejné hromadné dopravy a návazné systémy P+R

Oblast podpory: 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy - terminály veřejné hromadné dopravy a návazné systémy P+R

Vyhlášení výzvy: 12. září 2012

Příjem žádostí:    od 2. října 2012 do 3. prosince 2012

 

Nezbytné dokumenty

Znění výzvy

Benefit

Uživatelská příručka Benefit7

Finanční zdraví žadatele

Studie proveditelnosti (zapracována do eCBA)

Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy

Metodické pokyny

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu(dříve součástí Prováděcího dokumentu ROP JV)

Pravidla pro publicitu (verze 1.7)

Příručka pro žadatele a příjemce (1.29)

Prováděcí dokument (verze 1.24)

 

Doporučené dokumenty

Kategorizace nestátních neziskových organizací (NNO)

Hodnotící kritéria

Loga pro ROP JV

Metodická příručka způsobilých výdajů

Regionální operační program Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace

 

 

Pokyny pro zadávání zakázek jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce.

Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV, Prováděcí dokument ROP JV a Pravidla pro publicitu obsahují tabulky revizí, které zahrnují významné změny oproti předchozím verzím.

zpět na: Dokumentace k výzvě - 1.2

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více