Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dokumentace k výzvě - 1.2

Oblast podpory: 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 

Vyhlášení výzvy: 17. prosince 2007

Příjem žádostí:    od 2. ledna do 29. února 2008


Nezbytné dokumenty 
Znění výzvy
Prováděcí dokument (obsahující výčet způsobilých výdajů v kap. 5)
Příručka pro žadatele a příjemce
Benefit
Uživatelská příručka Benefit7
Stanovení finančního zdraví žadatele
Osnova studie proveditelnosti
Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy

Doporučené dokumenty
Kategorizace nestátních neziskových organizací (NNO)
Hodnotící kritéria
Pravidla pro publicitu
Loga pro ROP JV
Metodická příručka způsobilých výdajů
Regionální operační program

Smlouva o poskytnutí dotace - viz. dokumenty ke staženíPokyny pro zadávání zakázek, návrh smlouvy s konečným uživatelem, monitorovací hlášení, etapová (závěrečná) zpráva s žádostí o platbu, žádost o platbu a výkaz výdajů vynaložených příjemcem jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce.

zpět na: Dokumentace k výzvě - 1.2

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více