Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dokumentace k výzvě - 1.2

Oblast podpory: 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 

Vyhlášení výzvy: 17. prosince 2007

Příjem žádostí:    od 2. ledna do 29. února 2008


Nezbytné dokumenty 
Znění výzvy
Prováděcí dokument (obsahující výčet způsobilých výdajů v kap. 5)
Příručka pro žadatele a příjemce
Benefit
Uživatelská příručka Benefit7
Stanovení finančního zdraví žadatele
Osnova studie proveditelnosti
Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy

Doporučené dokumenty
Kategorizace nestátních neziskových organizací (NNO)
Hodnotící kritéria
Pravidla pro publicitu
Loga pro ROP JV
Metodická příručka způsobilých výdajů
Regionální operační program

Smlouva o poskytnutí dotace - viz. dokumenty ke staženíPokyny pro zadávání zakázek, návrh smlouvy s konečným uživatelem, monitorovací hlášení, etapová (závěrečná) zpráva s žádostí o platbu, žádost o platbu a výkaz výdajů vynaložených příjemcem jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce.

zpět na: Dokumentace k výzvě - 1.2

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více