Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dokumentace k výzvě - 1.2

Oblast podpory:   1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 

Vyhlášení výzvy:  29. června 2009

Příjem žádostí:    od 29. června do 30. září 2009

 

Nezbytné dokumenty

Znění výzvy

Prováděcí dokument (verze 1.13)

Příručka pro žadatele a příjemce (verze 1.12)

Přílohy k monitorovacímu hlášení (monitorovací zprávě o průběžné realizaci projektu) a ke zprávě o udržitelnosti projektu

Uživatelská příručka Benefit7

Stanovení finančního zdraví žadatele

Studie proveditelnosti (zapracována do eCBA)

Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy
Metodické pokyny

 

Doporučené dokumenty

Pravidla pro publicitu (verze 1.3)

Kategorizace nestátních neziskových organizací (NNO)

Hodnotící kritéria

Loga pro ROP JV

Metodická příručka způsobilých výdajů

Regionální operační program

Smlouva o poskytnutí dotace 

 

Pokyny pro zadávání zakázek, monitorovací hlášení, etapová (závěrečná) zpráva s žádostí o platbu, žádost o platbu a výkaz výdajů vynaložených příjemcem jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce.

zpět na: Dokumentace k výzvě - 1.2

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více