Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dokumentace k výzvě - 1.2

Oblast podpory: 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

Vyhlášení výzvy: 5. května 2008

Příjem žádostí:   od 5. května do 7. července 2008

Nezbytné dokumenty
Znění výzvy
Prováděcí dokument (verze 1.6)
Příručka pro žadatele a příjemce (verze 1.5 pro výzvy vyhlášené 5. 5. 2008)
Benefit
Uživatelská příručka Benefit7
Stanovení finančního zdraví žadatele
Osnova studie proveditelnosti
(verze 1.1)
Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy


Doporučené dokumenty
Kategorizace nestátních neziskových organizací (NNO)
Hodnotící kritéria
Pravidla pro publicitu (verze 1.2)
Loga pro ROP JV
Metodická příručka způsobilých výdajů
Regionální operační program
Smlouva o poskytnutí dotace - viz. dokumenty ke stažení


Pokyny pro zadávání zakázek, monitorovací hlášení, etapová (závěrečná) zpráva s žádostí o platbu, žádost o platbu a výkaz výdajů vynaložených příjemcem jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce.


zpět na: Dokumentace k výzvě - 1.2

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více