Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dokumentace k výzvě - 2.1

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Vyhlášení výzvy: 5. května 2008

Příjem žádostí:   od 5. května do 7. července 2008


Nezbytné dokumenty
Znění výzvy
Prováděcí dokument (verze 1.6)
Příručka pro žadatele a příjemce (verze 1.5 pro výzvy vyhlášené 5. 5. 2008)
Benefit
Uživatelská příručka Benefit7
Stanovení finančního zdraví žadatele
Osnova studie proveditelnosti
(verze 1.1)
Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy


Doporučené dokumenty
Kategorizace nestátních neziskových organizací (NNO)
Hodnotící kritéria
Pravidla pro publicitu (verze 1.2)
Loga pro ROP JV
Metodická příručka způsobilých výdajů
Regionální operační program
Smlouva o poskytnutí dotace - viz. dokumenty ke staženíPokyny pro zadávání zakázek, monitorovací hlášení, etapová (závěrečná) zpráva s žádostí o platbu, žádost o platbu a výkaz výdajů vynaložených příjemcem jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce.

 

zpět na: Dokumentace k výzvě - 2.1

Aktuality

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více