Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dokumentace k výzvě - 3.1

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center, Projekty - Integrovaný plán rozvoje měst

Vyhlášení výzvy: 6. září 2013

Příjem žádostí:   kontinuální výzva

                                PŘÍJEM PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ JE POZASTAVEN

Projekty (aktivity) všech příjemců podpory musí být obsaženy v Integrovaném plánu rozvoje
města (dále jen „IPRM"), který je schválen zastupitelstvem města Brna (pro IPRM realizované
v Brně), nebo zastupitelstvem města Jihlavy (pro IPRM realizované v Jihlavě).

Informace o možnostech zařazení projektu do IPRM podávají magistráty měst Brno a Jihlava

Odbor rozvoje města Jihlavy

tel.: 567 167 470

Masarykovo nám. 1, Jihlava 586 28

 

Úsek rozvoje města Brna

Oddělení implementace evropských fondů

tel.: 542 174 582

Kounicova 67, Brno 602 00

 

Nezbytné dokumenty

Znění výzvy 

Formulář IPRM pro IS (Finální verze formuláře bude známa na přelomu měsíců června a července)

Příručka pro žadatele

Prováděcí dokument ROP Jihovýchod

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Pravidla pro publicitu

Studie proveditelnosti (zapracována do eCBA)

Benefit

Uživatelská příručka Benefit7

Finanční a ekonomická analýza

Metodické pokyny

Formulář - Potvrzení o zařazení projektu z tematického operačního programu do IPRM, vydávané příslušným městem

 

Doporučené dokumenty

Kategorizace nestátních neziskových organizací (NNO)

Hodnotící kritéria (účinnost od 1. 7. 2010)

Metodická příručka způsobilých výdajů (účinnost od 2. 5. 2013)

Regionální operační program

Smlouva o poskytnutí dotace 

 

Dokumentace účinná od 4. 4. 2015

Prováděcí dokument (verze 1.30)

 

Dokumentace účinná od 26. 7. 2014 

Prováděcí dokument (verze 1.29)

 

Dokumentace účinná od 2. 5. 2014

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu (verz 1.4)

  

Dokumentace účinná od 3. 1. 2014

Příručka pro žadatele a příjemce (verze 1.35)

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu (verze 1.3)

 

Dokumentace účinná od 1. 11. 2013

Příručka pro žadatele a příjemce (verze 1.34)

Prováděcí dokument (verze 1.28)

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu (verze 1.2)

 

Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace má pouze informativní charakter a pro každý projekt je vypracováván návrh smlouvy dle konkrétních podmínek každého projektu a dané výzvy. Pokud potřebujete návrh smlouvy pro účely např. schválení v zastupitelstvu či radě či jiném orgánu příjemce, kontaktujte příslušného projektového manažera.

  

Pokyny pro zadávání zakázek jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce.

Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV, Prováděcí dokument ROP JV a Pravidla pro publicitu obsahují tabulky revizí, které zahrnují významné změny oproti předchozím verzím.

zpět na: Dokumentace k výzvě - 3.1

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více