Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dokumentace k výzvě - 3.3

Oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Vyhlášení výzvy: 17. prosince 2007

Příjem žádostí:   od 2. ledna do 31. března 2008


Nezbytné dokumenty
Znění výzvy
Prováděcí dokument (obsahující výčet způsobilých výdajů v kap. 5)
Příručka pro žadatele a příjemce

Benefit
Uživatelská příručka Benefit7
Stanovení finančního zdraví žadatele
Osnova studie proveditelnosti
Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy


Doporučené dokumenty
Kategorizace nestátních neziskových organizací (NNO)
Hodnotící kritéria
Pravidla pro publicitu
Loga pro ROP JV
Metodická příručka způsobilých výdajů
Regionální operační program
Smlouva o poskytnutí dotace - viz. dokumenty ke staženíPokyny pro zadávání zakázek, návrh smlouvy s konečným uživatelem, monitorovací hlášení, etapová (závěrečná) zpráva s žádostí o platbu, žádost o platbu a výkaz výdajů vynaložených příjemcem jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce.

zpět na: Dokumentace k výzvě - 3.3

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více