Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dokumentace k výzvě 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - podpora školství a volnočasových aktivit a revitalizace významných území obcí ve vazbě na rozvoj ekonomických anebo volnočasových aktivit

Vyhlášení výzvy: 17. prosince 2012

Příjem žádostí:   od 17. prosince 2012 do 29. března 2013

 

Nezbytné dokumenty

Znění výzvy

Prováděcí dokument (verze 1.25)

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu (dříve součástí Prováděcího dokumentu ROP JV)

Příručka pro žadatele a příjemce (1.30)

Pravidla pro publicitu (verze 1.7)

Benefit

Uživatelská příručka Benefit7

Finanční zdraví žadatele

Studie proveditelnosti (zapracována do eCBA)

Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy

Metodické pokyny

 

Doporučené dokumenty

Kategorizace nestátních neziskových organizací (NNO)

Hodnotící kritéria

Loga pro ROP JV

Metodická příručka způsobilých výdajů

Regionální operační program Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace

Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace má pouze informativní charakter a pro každý projekt je vypracováván návrh smlouvy dle konkrétních podmínek každého projektu a dané výzvy. Pokud potřebujete návrh smlouvy pro účely např. schválení v zastupitelstvu či radě či jiném orgánu příjemce, kontaktujte příslušného projektového manažera.

 

Pokyny pro zadávání zakázek jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce.

Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV, Prováděcí dokument ROP JV a Pravidla pro publicitu obsahují tabulky revizí, které zahrnují významné změny oproti předchozím verzím.

zpět na: Dokumentace k výzvě - 3.3

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více