Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Dokumentace k výzvě - 4.2

Vyhlášení výzvy: 5. prosince 2008

Příjem žádostí:    kontinuální výzva

 

Nezbytné dokumenty
Znění výzvy

Uživatelská příručka Benefit7

Stanovení finančního zdraví žadatele

Studie proveditelnosti (zapracována do eCBA)

Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy

Metodické pokyny

 

Doporučené dokumenty

Kategorizace nestátních neziskových organizací (NNO)

Hodnotící kritéria

Hodnotící kritéria (účinnost od 1. 7. 2010)

Loga pro ROP JV

Metodická příručka způsobilých výdajů

Regionální operační program

Smlouva o poskytnutí dotace

Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace má pouze informativní charakter a pro každý projekt je vypracováván návrh smlouvy dle konkrétních podmínek každého projektu a dané výzvy. Pokud potřebujete návrh smlouvy pro účely např. schválení v zastupitelstvu či radě či jiném orgánu příjemce, kontaktujte příslušného projektového manažera.

 

Dokumentace účinná od 13. července 2012

Příručka pro žadatele a příjemce (1.28)

 

Dokumentace účinná od 25. května 2012

Příručka pro žadatele a příjemce (1.27)

 

Dokumentace účinná od 17. března 2012

Příručka pro žadatele a příjemce (1.26)

Prováděcí dokument (1.23)

 

Dokumentace účinná od 14. ledna 2012

Příručka pro žadatele a příjemce (verze 1.25)

Prováděcí dokument (verze 1.22)

Pravidla pro publicitu (verze 1.6)

 

Dokumentace účinná od 8. října 2011

Příručka pro žadatele a příjemce (1.24)

 

Dokumentace účinná od 28. července 2011

Příručka pro žadatele a příjemce (1.23)

 

Dokumentace účinná od 30. května 2011

Prováděcí dokument (verze 1.21)

Příručka pro žadatele a příjemce (1.22)

 

Dokumentace účinná od 19. března 2011

Prováděcí dokument (verze 1.20)

Příručka pro žadatele a příjemce (1.21)

 

Dokumentace účinná od 15. prosince 2010

Prováděcí dokument (verze 1.19)

Příručka pro žadatele a příjemce (verze 1.20)

Pravidla pro publicitu (verze 1.5)

 

 

Pokyny pro zadávání zakázek jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce.

Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV, Prováděcí dokument ROP JV a Pravidla pro publicitu obsahují tabulky revizí, které zahrnují významné změny oproti předchozím verzím.

zpět na: Dokumentace k výzvě - 4.2

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více