Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Archiv veškerých verzí dokumentů

 

ROP JVVerzeTyp
Regionální operační program JV (2011) česká  pdf
Regionální operační program JV česká pdf
Regional Operational Programme NUTS 2 SOUTH-EAST (12/07) anglická pdf
Jednotlivé mapy uvedené v ROP JV 27. 8. 07 zip

 

PD ROP JVVerzeTyp
Prováděcí dokument ROP JV 1.29 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.28 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.27 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.26 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.25 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.24 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.23 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.22 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.21 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.20 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.19 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.18 pdf
Prováděcé dokument ROP JV 1.17 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.16 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.15 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.14 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.13 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.12 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.11 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.10 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.9 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.8 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.7 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.6 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.5 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.4 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.3 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.2 doc

(Prováděcí dokument je schvalován Výborem Regionální rady (dále jen "VRR") a vstupuje v účinnost dnem oficiálního projednání a schválení. Toto datum je uvedeno na první straně Prováděcího dokumentu).

PŽPVerze/platnostTyp
Příručka pro žadatele a příjemce 1.34 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.33 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.32 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.31 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.30 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.29 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.28 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.27 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.26 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.25 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.24 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.23 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.22 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.21 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.20 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.19 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.18 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.17 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.16 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.15 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.14 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.13 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.12 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.11 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.10 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.9 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.8 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.7 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.6 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.5 / pro výzvu z 5. 5. 08 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.4 / od 14. 4. 08 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.3 / pro výzvu z 17. 12. 07 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.2 / pro výzvu ze 17. 9. 07 pdf

 

Předpisy EUVerze/platnostTyp
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1080/2006 5. 7. 06 doc
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 11. 7. 06 pdf
Opravné Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 8. 12. 06 pdf
Vlajka EU    
Symbol EU - grafické normy EU    

 

Ostatní dokumentyTyp
Smlouva o poskytnutí dotace (obecný vzor platný od 4. 3. 2015) pdf
Smlouva o poskytnutí dotace (vzor platný od 28.11.2014) pdf
Smlouva o poskytnutí dotace (vzor platný od 23. 6. 2014) pdf
Smlouva o poskytnutí dotace (vzor platný od 23. 4. 2014) pdf
Smlouva o poskytnutí dotace (obecný vzor platný od 1.1.2014) pdf
Smlouva o poskytnutí dotace (obecný vzor platný od 4. 12. 2013) pdf
Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu (1.3) pdf
Znění smlouvy o poskytnutí dotace (platná od 26.6.2013) pdf
Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu (1.2) pdf
Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu ROP JV (1.1) pdf
Metodická příručka způsobilých výdajů pdf
Smlouva o poskytnutí dotace (obecný vzor platný od 2. 4. 2013) pdf
Pravidla pro publicitu/ 1.6 pdf
Závazné postupy pro zadávání zakázek (09/2011) pdf
Smlouva o poskytnutí dotace pdf
Smlouva o poskytnutí dotace doc
Definice Malých a středních podniků (MSP) doc
Zákon č. 248/2000Sb., o podpoře regionálního rozvoje doc
Zákon č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů doc
Pravidla pro publicitu/ 1.5 pdf
Pravidla pro publicitu / 1.4 pdf
Pravidla pro publicitu / 1.3 pdf
Pravidla pro publicitu / 1.2 pdf
Pravidla pro publicitu / 1.1 pdf
Logotypy ROP JV Regionální rady JV zip
Seznam evropsky významných lokalit NATURA 2000 doc
Metodická příručka způsobilých výdajů pdf

(Žádost o udělení souhlasu pro použití uvedených logotypů zašlete prosím na adresu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, oddělení komunikace, Kounicova 13, 602 00 Brno, podatelna@jihovychod.cz).

zpět na: Dokumenty ke stažení

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více