Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Archiv veškerých verzí dokumentů

 

ROP JVVerzeTyp
Regionální operační program JV (2011) česká  pdf
Regionální operační program JV česká pdf
Regional Operational Programme NUTS 2 SOUTH-EAST (12/07) anglická pdf
Jednotlivé mapy uvedené v ROP JV 27. 8. 07 zip

 

PD ROP JVVerzeTyp
Prováděcí dokument ROP JV 1.29 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.28 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.27 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.26 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.25 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.24 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.23 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.22 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.21 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.20 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.19 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.18 pdf
Prováděcé dokument ROP JV 1.17 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.16 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.15 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.14 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.13 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.12 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.11 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.10 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.9 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.8 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.7 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.6 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.5 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.4 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.3 pdf
Prováděcí dokument ROP JV 1.2 doc

(Prováděcí dokument je schvalován Výborem Regionální rady (dále jen "VRR") a vstupuje v účinnost dnem oficiálního projednání a schválení. Toto datum je uvedeno na první straně Prováděcího dokumentu).

PŽPVerze/platnostTyp
Příručka pro žadatele a příjemce 1.34 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.33 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.32 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.31 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.30 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.29 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.28 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.27 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.26 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.25 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.24 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.23 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.22 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.21 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.20 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.19 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.18 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.17 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.16 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.15 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.14 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.13 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.12 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.11 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.10 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.9 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.8 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.7 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.6 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.5 / pro výzvu z 5. 5. 08 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.4 / od 14. 4. 08 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.3 / pro výzvu z 17. 12. 07 pdf
Příručka pro žadatele a příjemce 1.2 / pro výzvu ze 17. 9. 07 pdf

 

Předpisy EUVerze/platnostTyp
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1080/2006 5. 7. 06 doc
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 11. 7. 06 pdf
Opravné Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 8. 12. 06 pdf
Vlajka EU    
Symbol EU - grafické normy EU    

 

Ostatní dokumentyTyp
Smlouva o poskytnutí dotace (obecný vzor platný od 4. 3. 2015) pdf
Smlouva o poskytnutí dotace (vzor platný od 28.11.2014) pdf
Smlouva o poskytnutí dotace (vzor platný od 23. 6. 2014) pdf
Smlouva o poskytnutí dotace (vzor platný od 23. 4. 2014) pdf
Smlouva o poskytnutí dotace (obecný vzor platný od 1.1.2014) pdf
Smlouva o poskytnutí dotace (obecný vzor platný od 4. 12. 2013) pdf
Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu (1.3) pdf
Znění smlouvy o poskytnutí dotace (platná od 26.6.2013) pdf
Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu (1.2) pdf
Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu ROP JV (1.1) pdf
Metodická příručka způsobilých výdajů pdf
Smlouva o poskytnutí dotace (obecný vzor platný od 2. 4. 2013) pdf
Pravidla pro publicitu/ 1.6 pdf
Závazné postupy pro zadávání zakázek (09/2011) pdf
Smlouva o poskytnutí dotace pdf
Smlouva o poskytnutí dotace doc
Definice Malých a středních podniků (MSP) doc
Zákon č. 248/2000Sb., o podpoře regionálního rozvoje doc
Zákon č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů doc
Pravidla pro publicitu/ 1.5 pdf
Pravidla pro publicitu / 1.4 pdf
Pravidla pro publicitu / 1.3 pdf
Pravidla pro publicitu / 1.2 pdf
Pravidla pro publicitu / 1.1 pdf
Logotypy ROP JV Regionální rady JV zip
Seznam evropsky významných lokalit NATURA 2000 doc
Metodická příručka způsobilých výdajů pdf

(Žádost o udělení souhlasu pro použití uvedených logotypů zašlete prosím na adresu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, oddělení komunikace, Kounicova 13, 602 00 Brno, podatelna@jihovychod.cz).

zpět na: Dokumenty ke stažení

Aktuality

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více

Evropské peníze pro region jsme využili do posledního eura

(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad  pro uzavření programu.

Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci. V regionu Jihovýchod bylo podpořeno 941 projektů. více

Financování Úřadu Regionální rady v roce 2018

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod. Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více