Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Konference 2015


Pozvánka na konferenci ke stažení v pdf

Podívejte se na fotografie z konference

Konference Plavba v moři dotací

Podívejte se na záznam celé konference

Záznam konference

 

Program:

9.00 hod.
Pozdrav kapitána
MUDr. Jiří Běhounek, předseda Regionální rady Jihovýchod, hejtman Kraje Vysočina
Prezentace MUDr. Jiřího Běhounka 
ke stažení v pdf

9.20 hod.
Přístav na dohled
Co se povedlo v ROP Jihovýchod a výměna lodí
Mgr. Marta Valešová, MBA, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod
Prezentace Mgr. Marty Valešové, MBA 
ke stažení v pdf

9.30 hod.
Evropská a národní flotila
Podpora regionálního rozvoje i bez dotací z EU
Ing. Klára Dostálová, první náměstkyně ministryně MMR pro regionální rozvoj
Prezentace Ing. Kláry Dostálové 
ke stažení v pdf

9.45 hod.
Kam vypluje nová loď?
Co nového v IROP
Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy
Prezentace Mgr. Zdeňka Semoráda 
ke stažení v pdf

10.00 hod.
Plavební mapy pro naše kraje
RAP a KAP, co v nich najdete
doc.RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D, vedoucí odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina
Prezentace doc. RNDr. Ivety Fryšové, Ph.D. 
ke stažení v pdf

Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Jihomoravského kraje
Prezentace Ing. Ivo Minaříka, MPA 
ke stažení v pdf

RNDr. Kamil Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina
Prezentace RNDr. Kamila Ubra 
ke stažení v pdf

Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení prevence a volnočasových aktivit Jihomoravského kraje
Prezentace Mgr. Luciena Rozprýma 
ke stažení v pdf

10.45–11.15 hod.

Doplnění zásob
přestávka na občerstvení

11.15 hod.
Města a obce v síti
ITI a IPRÚ – spolupráce obcí v aglomeraci
Ing. Dr. Marie Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategie města Brna
Prezentace Ing. Dr. Marie Zezůlkové 
ke stažení v pdf

Mgr. Petr Kostík, místostarosta města Slavkov u Brna
Prezentace Mgr. Petra Kostíka 
ke stažení v pdf

Mgr. Tereza Chloupková, oddělení strategického rozvoje města Jihlavy
Mgr. Tomáš Koukal, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy města Jihlavy
Prezentace Mgr. Terezy Chloupkové a Mgr. Tomáše Koukala 
ke stažení v pdf

11.45 hod.
Bludný Holanďan?
Reálná cesta vašeho projektu.
Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru implementace projektů Úřadu Regionální rady Jihovýchod
Mgr. Richard Hubl, vedoucí oddělení metodického řízení Úřadu Regionální rady Jihovýchod
PaeDr. Zdeněk Peša, starosta města Olešnice
Ing. Lukáš Vlček, starosta města Pacov
Společná prezentace Bludný Holanďan? 
ke stažení v pdf

12.30 hod.
A co na to posádka?
Diskuse

12.45 hod.
Rozdělení pokladu
Losování výherců

Konferencí Vás provedl Ing. Petr Volek, Ph.D.ředitel poradenské společnosti HOPE GROUP s.r.o.

Program ke stažení zde (pdf)

Konferenční noviny  - Lodní deník (verze rozdávaná na konferenci)

Aktualizovaný Lodní deník (verze se zaktualizovaným Plavebním řádem, úpravy jsou platné ke dni 26. června 2015)

 

zpět na: Pro příjemce

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více