Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Metodické pokyny

Metodické pokyny potřebné pro realizaci projektu

 

2019

     
Číslo MP Název MP Platnost MP pro dokumentaci Fáze projektu MP je určen pro
1/2019 Ex Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů   Realizace Příjemce
 

2018

     
Číslo MP Název MP Platnost MP pro dokumentaci Fáze projektu MP je určen pro
1/2018 Ex Povinnosti příjemce v souvislosti s GDPR   Realizace Příjemce
 

2015

     
Číslo MP Název MP Platnost MP pro dokumentaci Fáze projektu MP je určen pro
3/2015 Ex Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce Realizace Žadatele
2/2015 Ex Zadávání zakázek od 6. 3. 2015 Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Příjemce
1/2015 Ex Změna systému proplácení závěrečných výzev Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce mající projekty v režimu závěrečných výzev
 

2014

     
 Číslo MP  Název MP  Platnost MP pro dokumentaci  Fáze projektu  MP je určen pro

14/2014 Ex

Tabulky snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně   Realizace

Příjemce s uzavřenou smlouvou po 30. 4. 2012
13/2014 Ex Uplatňování finančních oprav u zadávacích a výběrových řízení na vícepráce Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce Realizace Příjemce
12/2014 Ex Způsob zahajování výběrových řízení zadávaných dle Závazných postupů pro zadávání zakázek Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce Realizace Příjemce a žadatele
11/2014 Ex  Označování dokumentů Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Příjemce a žadatele
10/2014 Ex

Závazné postupy pro zadávání zakázek

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Příjemce a žadatele
   Příloha: Závazné postupy pro zadávání zakázek   
9/2014 Ex

Upřesnění povinnosti dokládání přepočtu finanční mezery v době udržitelnosti projektu

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Příjemce
8/2014 Ex

Upřesnění dokladování nově vytvořených pracovních míst

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Příjemce
7/2014 Ex

Kontrola pravidel pro zástavy majetku

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce s registračním číslem projektu 903 a vyšším
6/2014 Ex

Rozdělení etap projektu

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel a příjemce, jehož projekt má více než 10 milionů Kč celkových způsobilých výdajů
5/2014 Ex

Předkládání dokumentace vztahující se k výběrovému řízení

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel, příjemce
4/2014 Ex

Výklad systému modifikovaných plateb

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel a příjemce využívající režim modifikovaných plateb
3/2014 Ex

Vedení analytického účetnictví

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel, příjemce
2/2014 Ex

Dopady umožnění režimu flexibility na závěrečné výzvy

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Příjemce v závěrečných výzvách
1/2014 Ex

Posuzování veřejných zakázek s kvalifikačním požadavkem obaloven živičných směsí

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel a příjemce v prioritní ose 1
 

2013

     
Číslo MP Název MP Platnost dokumentace   MP je určen pro
10/2013 Ex

Zadávání zakázek po 1.1. 2014

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, příjemce
9/2013_Ex

Zjednodušené vykazování nepřímých nákladů v projektu v oblasti podpory 3.3

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.34 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemci v oblasti podpory 3.3
8/2013 Ex

Dokladování výstupů projektu v oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovních služeb

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.33 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel a příjemce v oblasti podpory 2.2
7/2013 Ex

Novela Obchodního zákoníku

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.33 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, příjemce
6/2013 Ex

Administrace projektů v režimu závěrečných výzev

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.32 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, příjemce - projekty v režimu závěrečných výzev
5/2013 EX

Pojištění majetku pořízeného z dotace

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.32 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce v oblasti podpory 1.1 a 1.4.
4/2013 EX

Pojištění pojistitelného majetku pořizovaného z dotace - Fond krytí škod

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.32 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce
3/2013 EX

Požadavky na konsolidaci příjmů

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.31 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce
2/2013 EX

Požadavky na nosiče dat

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.31 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel
  Př. 1 - Požadavky na nosiče dat - čestné prohlášení   
1/2013 EX Zahájení prací na projektu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.30 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, příjemce
 

2012

     
Číslo MP Název MP Platnost dokumentace   MP je určen pro
14/2012 EX Platné znění Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.29 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, příjemce
13/2012 EX Pronájem majetku pořízeného z dotace třetí osobě Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.29 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Kraje, obce, sdružení obcí, organizace zřízené a založené krajem nebo obcí, právnické osoby s účastí kraje nebo obce, veřejné nestátní neziskové organizace, další formy veřejnoprávního subjektu
12/2012 EX Postup pro uplatnění příjmů ze smluvních pokut Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.29 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
11/2012 EX Vyloučení akciových společností s listinnými akciemi na majitele z okruhu způsobilých příjemců Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.29 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, příjemce
10/2012 EX Monitoring nově vytvořených pracovních míst Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.28 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, příjemce
  Př. 1 - Evidence nově vytvořených pracovních míst   
8/2012 Ex Zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách po 1. 7. 2012 Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.28 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, příjemce
  Př. 1 - Aktualizace závazných postupů   
7/2012 EX Vícepráce a vícenáklady Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.28 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel, příjemce
6/ 2012 EX Příjmy projektů v Regionálním operačním programu Jihovýchod Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.27 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel, příjemce
5/2012 EX Zadávání veřejných zakázek po 1. 4. 2012 Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.26 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel, příjemce
4/2012 EX Způsobilost výdajů u projektů v oblasti podpory 1.1 Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.26 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce   Realizace  Žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.1
3/2012 EX Způsobilost výdajů u projektů, jejichž prostřednictvím se realizuje služba obecného hospodářského zájmu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.25 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce   Realizace  Žadatele a příjemce v prioritní ose 3
2/2012 EX Zásady pro zamezení neoprávněného dělení zakázek Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.25 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce   Realizace  Žadatel, příjemce
1/2012 EX Dokládání přenesení daňové povinnosti a změna sazby DPH Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.25 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce   Realizace  Příjemce
 

2011

     
 Číslo MP Název MP Platnost pro dokumentace   MP je určen pro
12/2011 EX Podmínky změn procentuálního podílu dotace Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.25 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
11/2011 EX Zákaz použití smluvních pokut a losování Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.25 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel, příjemce
10/2011 EX Porušení udržitelnosti projektu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.24 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce Realizace Příjemce
  Př. 1 - Žádost o vyslovení souhlasu  
  Př. 2 - Podmínky pro provádění zásahu do investice  
  Př. 3 - Čestné prohlášení příjemce v souvislosti se zásahy do investice  
9/2011 EX Pronajem veřejných prostranství Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.23 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
8/2011 EX Oznamovací povinnost o správních a trestních řízeních Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.23 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
7/2011 EX Přílohy k monitorovací zprávě k zajištění udržitelnosti projektu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.23 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
6/2011 EX Monitoring prostavěnosti a finančního plnění Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.23 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
5/2011 EX Způsob výpočtu finanční mezery Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.22 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
4/2011 EX  Dokládání elektronických výpisů z bankovních účtů Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.21 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce
3/2011 EX Způsobilost výdajů u projektů spadajících do oblasti podpory 1.1, 3.1 a 3.4 Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.21 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, příjemce v oblastech podpory 1.1., 3.1 a 3.4
2/2011 EX

Aktualizace Závazných postupů pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.21 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, příjemce
1/2011 EX Zkrácené stavební řízení Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.20 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel
 

2010

     
 Číslo MP Název MP Platnost pro dokumentace   MP je určen pro
16/2010 EX Zveřejňování oznámení o zahájení zadávacího řízení Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.20 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
15/2010 EX

Dokladování vybraných způsobilých výdajů a podmínky způsobilosti v oblasti podpory 2. 2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

 Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.18 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Kraje, právnické osoby s účastí samosprávy zřízené kraji, organizace zřizované kraji
14/2010 EX
Způsobilost výdajů u oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestoním ruchu – cestovní náhrady  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.18 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Kraje, právnické osoby s účastí samosprávy zřízené kraji, organizace zřizované kraji
13/2010 EX Předkládání dokumentace o skutečném provedení stavby  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.17 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce
12/2010 EX Dočasné povolení způsobilosti výdajů vzniklých před registrací projektu u kontinuálních výzev  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.17 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel v oblastech podpory 1.1, 3. 1 a 3. 4
11/2010 EX Systém modifikovaných plateb  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.17 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
10/2010 EX   Vracení prostředků na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.16 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce
9/2010 EX Způsobilost výdajů na pomocné dopravní stavby
(Uvedený metodický pokyn se vztahuje pro žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu).
 Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.16 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
8/2010 EX Cena nemovitosti určená znaleckým posudkem  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.16 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
7/2010 EX Způsobilost výdajů na marketingové studie cestovního ruchu a obdobné aktivity v oblasti podpory 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.16 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
5/2010 EX Definování pojmů pro projekty registrované v rámci oblastí podpory 2.1 (nová ofic. jednotná klasifikace ubyt. zařízení v ČR 2010–2012)  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.15 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
4/2010 EX  Oznámení o konání neinvestičních aktivit projektu  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.15 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce
3/2010 EX Projektová dokumentace  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.14 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce
2/2010 EX  Změny v zákoně o DPH  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.14 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
1/2010 EX Změna zákona o veřejných zakázkách a změna prahových limitů pro zadávání veřejných zakázek  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.14 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
 

2009

     
 Číslo MP Název MP Platnost pro dokumentace   MP je určen pro
15/2009 EX Kontrola pravidel pro zástavy majetku Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.14 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, Příjemce
14/2009 EX Podpora malého rozsahu v oblasti podpory 2.2 Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.14 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel
13/2009 EX Sleva na pojistném na sociální zabezpečení Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.14 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
12/2009 EX Kontrola pravidel pro zástavy majetku - ZRUŠEN Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.14 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
11/2009 EX Způsobilost výdajů u oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu - cestovní náhrady Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.12 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
10/2009 EX Popis realizace projektu jako příloha monitorovací zprávy/hlášení Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.12 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce
9/2009 EX Vícepráce a vícenáklady - ZRUŠEN Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.11a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
8/2009 EX Nemožnost zastavení majetku v rámci ROP JV Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.11a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, Příjemce
7/2009 EX Povinnost příjemce vést analytické účetnictví projektu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.11a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
6/2009 EX  Kontrola výběrových řízení na dodavatele Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.11a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce  
5/2009 EX Stanovení a monitorování nově vytvořených pracovních míst - ZRUŠEN Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.10 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, Příjemce 
4/2009 EX Autorský dozor Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.10 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel, Příjemce 
3/2009 EX Velkoplošné reklamní panely projektů v oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.10 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
2/2009 EX Zasílání pozvánky na otevírání obálek a na zasedání hodnotící komise v rámci výběrových řízení na dodavatele Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.9 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, Příjemce
1/2009 EX Stanovení a monitorování počtu nově vytvořených pracovních míst - ZRUŠEN Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.9 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, Příjemce
 

2008

     
 Číslo MP Název MP Platnost pro dokumentace   MP je určen pro
15/2008 EX  Posouzení přijatelnosti projektu  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.8 a starší  Realizace   Žadatel
14/2008 EX Doklad o zařazení  projektu do Integrovaného plánu rozvoje města Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.8 a starší     Realizace  Žadatel
13/2008 EX

Loga kraje jako součást publicity projektu

Pravidla pro publicitu, verze 1.1  Realizace  Příjemce
12/2008 EX  Předkládání opisů daňového přiznání k dani z příjmu u žadatelů, kteří předkládají více projektových žádostí  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.8 a starší    Realizace  Žadatel
11/2008 EX  Změny v průběhu realizace projektu - významná změna rozpočtu projektu ovlivňující pouze nezpůsobilé výdaje a změna finančního plánu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.8 a starší   Realizace  Příjemce
10/2008 EX  Úprava pokynů pro zadávání veřejných zakázek - postup v případě dělení zakázek  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.6 a starší  Realizace  Příjemce
9/2008 EX  Způsobilé výdaje na řízení a kordinaci aktivit uvedených v IPRM  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.7 a starší  Realizace  Žadatel, Příjemce
8/2008 EX  Studie proveditelnosti jako součást formuláře „eCBA" Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.7 a starší  Realizace  Žadatel
7/2008 EX Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu - prokazování DPH u plátců DPH Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.6 a starší  Realizace  Žadatel
6/2008 EX Zřízení zvláštního účtu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.7 a starší  Realizace  Příjemce
5/2008 EX Četnost předkládání monitorovacího hlášení (hlášení o pokroku) Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.7 a starší  Realizace  Příjemce
4/2008 EX Zpracování a předkládání stavební projektové dokumentace, v případě opětovného podání žádosti o poskytnutí pomoci v následující výzvě Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.7 a starší  Realizace  Žadatel
3/2008 EX Pravidla pro možnost zastavení majetku pořízeného z dotace Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.6 a starší  Realizace  Žadatel, Příjemce
2/2008 EX Opětovné předkládání žádostí o podporu z ROP JV u projektů, kde již byla zahájena realizace Obecná platnost   Realizace  Žadatel
1/2008 EX
Dokládání znaleckých posudků Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.6 a starší  Realizace  Žadatel, Příjemce

 

 Číslo MP Název MP Platnost pro dokumentace MP je určen pro

zpět na: Pro příjemce

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více