Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Metodické pokyny

Metodické pokyny potřebné pro realizaci projektu

 

2019

     
Číslo MP Název MP Platnost MP pro dokumentaci Fáze projektu MP je určen pro
1/2019 Ex Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů   Realizace Příjemce
 

2018

     
Číslo MP Název MP Platnost MP pro dokumentaci Fáze projektu MP je určen pro
1/2018 Ex Povinnosti příjemce v souvislosti s GDPR   Realizace Příjemce
 

2015

     
Číslo MP Název MP Platnost MP pro dokumentaci Fáze projektu MP je určen pro
3/2015 Ex Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce Realizace Žadatele
2/2015 Ex Zadávání zakázek od 6. 3. 2015 Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Příjemce
1/2015 Ex Změna systému proplácení závěrečných výzev Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce mající projekty v režimu závěrečných výzev
 

2014

     
 Číslo MP  Název MP  Platnost MP pro dokumentaci  Fáze projektu  MP je určen pro

14/2014 Ex

Tabulky snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně   Realizace

Příjemce s uzavřenou smlouvou po 30. 4. 2012
13/2014 Ex Uplatňování finančních oprav u zadávacích a výběrových řízení na vícepráce Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce Realizace Příjemce
12/2014 Ex Způsob zahajování výběrových řízení zadávaných dle Závazných postupů pro zadávání zakázek Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce Realizace Příjemce a žadatele
11/2014 Ex  Označování dokumentů Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Příjemce a žadatele
10/2014 Ex

Závazné postupy pro zadávání zakázek

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Příjemce a žadatele
   Příloha: Závazné postupy pro zadávání zakázek   
9/2014 Ex

Upřesnění povinnosti dokládání přepočtu finanční mezery v době udržitelnosti projektu

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Příjemce
8/2014 Ex

Upřesnění dokladování nově vytvořených pracovních míst

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Příjemce
7/2014 Ex

Kontrola pravidel pro zástavy majetku

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce s registračním číslem projektu 903 a vyšším
6/2014 Ex

Rozdělení etap projektu

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel a příjemce, jehož projekt má více než 10 milionů Kč celkových způsobilých výdajů
5/2014 Ex

Předkládání dokumentace vztahující se k výběrovému řízení

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel, příjemce
4/2014 Ex

Výklad systému modifikovaných plateb

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel a příjemce využívající režim modifikovaných plateb
3/2014 Ex

Vedení analytického účetnictví

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel, příjemce
2/2014 Ex

Dopady umožnění režimu flexibility na závěrečné výzvy

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Příjemce v závěrečných výzvách
1/2014 Ex

Posuzování veřejných zakázek s kvalifikačním požadavkem obaloven živičných směsí

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel a příjemce v prioritní ose 1
 

2013

     
Číslo MP Název MP Platnost dokumentace   MP je určen pro
10/2013 Ex

Zadávání zakázek po 1.1. 2014

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.35 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, příjemce
9/2013_Ex

Zjednodušené vykazování nepřímých nákladů v projektu v oblasti podpory 3.3

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.34 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemci v oblasti podpory 3.3
8/2013 Ex

Dokladování výstupů projektu v oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovních služeb

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.33 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel a příjemce v oblasti podpory 2.2
7/2013 Ex

Novela Obchodního zákoníku

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.33 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, příjemce
6/2013 Ex

Administrace projektů v režimu závěrečných výzev

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.32 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, příjemce - projekty v režimu závěrečných výzev
5/2013 EX

Pojištění majetku pořízeného z dotace

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.32 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce v oblasti podpory 1.1 a 1.4.
4/2013 EX

Pojištění pojistitelného majetku pořizovaného z dotace - Fond krytí škod

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.32 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce
3/2013 EX

Požadavky na konsolidaci příjmů

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.31 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce
2/2013 EX

Požadavky na nosiče dat

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.31 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel
  Př. 1 - Požadavky na nosiče dat - čestné prohlášení   
1/2013 EX Zahájení prací na projektu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.30 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, příjemce
 

2012

     
Číslo MP Název MP Platnost dokumentace   MP je určen pro
14/2012 EX Platné znění Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.29 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, příjemce
13/2012 EX Pronájem majetku pořízeného z dotace třetí osobě Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.29 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Kraje, obce, sdružení obcí, organizace zřízené a založené krajem nebo obcí, právnické osoby s účastí kraje nebo obce, veřejné nestátní neziskové organizace, další formy veřejnoprávního subjektu
12/2012 EX Postup pro uplatnění příjmů ze smluvních pokut Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.29 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
11/2012 EX Vyloučení akciových společností s listinnými akciemi na majitele z okruhu způsobilých příjemců Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.29 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, příjemce
10/2012 EX Monitoring nově vytvořených pracovních míst Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.28 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, příjemce
  Př. 1 - Evidence nově vytvořených pracovních míst   
8/2012 Ex Zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách po 1. 7. 2012 Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.28 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, příjemce
  Př. 1 - Aktualizace závazných postupů   
7/2012 EX Vícepráce a vícenáklady Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.28 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel, příjemce
6/ 2012 EX Příjmy projektů v Regionálním operačním programu Jihovýchod Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.27 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel, příjemce
5/2012 EX Zadávání veřejných zakázek po 1. 4. 2012 Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.26 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel, příjemce
4/2012 EX Způsobilost výdajů u projektů v oblasti podpory 1.1 Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.26 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce   Realizace  Žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.1
3/2012 EX Způsobilost výdajů u projektů, jejichž prostřednictvím se realizuje služba obecného hospodářského zájmu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.25 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce   Realizace  Žadatele a příjemce v prioritní ose 3
2/2012 EX Zásady pro zamezení neoprávněného dělení zakázek Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.25 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce   Realizace  Žadatel, příjemce
1/2012 EX Dokládání přenesení daňové povinnosti a změna sazby DPH Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.25 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce   Realizace  Příjemce
 

2011

     
 Číslo MP Název MP Platnost pro dokumentace   MP je určen pro
12/2011 EX Podmínky změn procentuálního podílu dotace Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.25 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
11/2011 EX Zákaz použití smluvních pokut a losování Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.25 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel, příjemce
10/2011 EX Porušení udržitelnosti projektu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.24 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce Realizace Příjemce
  Př. 1 - Žádost o vyslovení souhlasu  
  Př. 2 - Podmínky pro provádění zásahu do investice  
  Př. 3 - Čestné prohlášení příjemce v souvislosti se zásahy do investice  
9/2011 EX Pronajem veřejných prostranství Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.23 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
8/2011 EX Oznamovací povinnost o správních a trestních řízeních Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.23 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
7/2011 EX Přílohy k monitorovací zprávě k zajištění udržitelnosti projektu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.23 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
6/2011 EX Monitoring prostavěnosti a finančního plnění Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.23 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
5/2011 EX Způsob výpočtu finanční mezery Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.22 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
4/2011 EX  Dokládání elektronických výpisů z bankovních účtů Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.21 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce
3/2011 EX Způsobilost výdajů u projektů spadajících do oblasti podpory 1.1, 3.1 a 3.4 Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.21 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, příjemce v oblastech podpory 1.1., 3.1 a 3.4
2/2011 EX

Aktualizace Závazných postupů pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách

Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.21 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, příjemce
1/2011 EX Zkrácené stavební řízení Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.20 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel
 

2010

     
 Číslo MP Název MP Platnost pro dokumentace   MP je určen pro
16/2010 EX Zveřejňování oznámení o zahájení zadávacího řízení Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.20 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
15/2010 EX

Dokladování vybraných způsobilých výdajů a podmínky způsobilosti v oblasti podpory 2. 2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

 Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.18 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Kraje, právnické osoby s účastí samosprávy zřízené kraji, organizace zřizované kraji
14/2010 EX
Způsobilost výdajů u oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestoním ruchu – cestovní náhrady  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.18 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Kraje, právnické osoby s účastí samosprávy zřízené kraji, organizace zřizované kraji
13/2010 EX Předkládání dokumentace o skutečném provedení stavby  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.17 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce
12/2010 EX Dočasné povolení způsobilosti výdajů vzniklých před registrací projektu u kontinuálních výzev  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.17 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel v oblastech podpory 1.1, 3. 1 a 3. 4
11/2010 EX Systém modifikovaných plateb  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.17 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
10/2010 EX   Vracení prostředků na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.16 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce
9/2010 EX Způsobilost výdajů na pomocné dopravní stavby
(Uvedený metodický pokyn se vztahuje pro žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu).
 Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.16 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
8/2010 EX Cena nemovitosti určená znaleckým posudkem  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.16 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
7/2010 EX Způsobilost výdajů na marketingové studie cestovního ruchu a obdobné aktivity v oblasti podpory 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.16 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
5/2010 EX Definování pojmů pro projekty registrované v rámci oblastí podpory 2.1 (nová ofic. jednotná klasifikace ubyt. zařízení v ČR 2010–2012)  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.15 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
4/2010 EX  Oznámení o konání neinvestičních aktivit projektu  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.15 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce
3/2010 EX Projektová dokumentace  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.14 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce
2/2010 EX  Změny v zákoně o DPH  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.14 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
1/2010 EX Změna zákona o veřejných zakázkách a změna prahových limitů pro zadávání veřejných zakázek  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.14 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
 

2009

     
 Číslo MP Název MP Platnost pro dokumentace   MP je určen pro
15/2009 EX Kontrola pravidel pro zástavy majetku Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.14 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, Příjemce
14/2009 EX Podpora malého rozsahu v oblasti podpory 2.2 Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.14 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel
13/2009 EX Sleva na pojistném na sociální zabezpečení Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.14 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
12/2009 EX Kontrola pravidel pro zástavy majetku - ZRUŠEN Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.14 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
11/2009 EX Způsobilost výdajů u oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu - cestovní náhrady Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.12 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
10/2009 EX Popis realizace projektu jako příloha monitorovací zprávy/hlášení Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.12 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Příjemce
9/2009 EX Vícepráce a vícenáklady - ZRUŠEN Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.11a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace Žadatel, Příjemce
8/2009 EX Nemožnost zastavení majetku v rámci ROP JV Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.11a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, Příjemce
7/2009 EX Povinnost příjemce vést analytické účetnictví projektu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.11a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
6/2009 EX  Kontrola výběrových řízení na dodavatele Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.11a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce  
5/2009 EX Stanovení a monitorování nově vytvořených pracovních míst - ZRUŠEN Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.10 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, Příjemce 
4/2009 EX Autorský dozor Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.10 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace  Žadatel, Příjemce 
3/2009 EX Velkoplošné reklamní panely projektů v oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.10 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Příjemce
2/2009 EX Zasílání pozvánky na otevírání obálek a na zasedání hodnotící komise v rámci výběrových řízení na dodavatele Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.9 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, Příjemce
1/2009 EX Stanovení a monitorování počtu nově vytvořených pracovních míst - ZRUŠEN Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.9 a dříve vydané verze Příručky pro žadatele a příjemce  Realizace   Žadatel, Příjemce
 

2008

     
 Číslo MP Název MP Platnost pro dokumentace   MP je určen pro
15/2008 EX  Posouzení přijatelnosti projektu  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.8 a starší  Realizace   Žadatel
14/2008 EX Doklad o zařazení  projektu do Integrovaného plánu rozvoje města Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.8 a starší     Realizace  Žadatel
13/2008 EX

Loga kraje jako součást publicity projektu

Pravidla pro publicitu, verze 1.1  Realizace  Příjemce
12/2008 EX  Předkládání opisů daňového přiznání k dani z příjmu u žadatelů, kteří předkládají více projektových žádostí  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.8 a starší    Realizace  Žadatel
11/2008 EX  Změny v průběhu realizace projektu - významná změna rozpočtu projektu ovlivňující pouze nezpůsobilé výdaje a změna finančního plánu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.8 a starší   Realizace  Příjemce
10/2008 EX  Úprava pokynů pro zadávání veřejných zakázek - postup v případě dělení zakázek  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.6 a starší  Realizace  Příjemce
9/2008 EX  Způsobilé výdaje na řízení a kordinaci aktivit uvedených v IPRM  Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.7 a starší  Realizace  Žadatel, Příjemce
8/2008 EX  Studie proveditelnosti jako součást formuláře „eCBA" Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.7 a starší  Realizace  Žadatel
7/2008 EX Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu - prokazování DPH u plátců DPH Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.6 a starší  Realizace  Žadatel
6/2008 EX Zřízení zvláštního účtu Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.7 a starší  Realizace  Příjemce
5/2008 EX Četnost předkládání monitorovacího hlášení (hlášení o pokroku) Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.7 a starší  Realizace  Příjemce
4/2008 EX Zpracování a předkládání stavební projektové dokumentace, v případě opětovného podání žádosti o poskytnutí pomoci v následující výzvě Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.7 a starší  Realizace  Žadatel
3/2008 EX Pravidla pro možnost zastavení majetku pořízeného z dotace Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.6 a starší  Realizace  Žadatel, Příjemce
2/2008 EX Opětovné předkládání žádostí o podporu z ROP JV u projektů, kde již byla zahájena realizace Obecná platnost   Realizace  Žadatel
1/2008 EX
Dokládání znaleckých posudků Příručka pro žadatele a příjemce, verze 1.6 a starší  Realizace  Žadatel, Příjemce

 

 Číslo MP Název MP Platnost pro dokumentace MP je určen pro

zpět na: Pro příjemce

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více