Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Seznam příjemců schválených na 34. VRR

 

Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy

Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

 

Vyvěšeno 2. listopadu 2011

 

 

Seznam nepodpořených projektů na 34. zasedání VRR v Žirovnici 2. listopadu 2011

Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel


Vyvěšeno 2. listopadu 2011

zpět na: Pro příjemce

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více