Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Aktuální výzvy

 

DOSTUPNOST DOPRAVY

Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu (1.1)

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

Projekty - Integrovaný plán rozvoje měst (3.1)

Veřejné služby regionálního významu (3.4)

TECHNICKÁ POMOC

Podpora absorpční kapacity (4.2)

 

 

TEXT VÝZVY OBSAHUJE

název programu
výčet jednotlivých oblastí podpory
hlavní a doplňkové ukazatele
finanční alokace na jednotlivé oblasti podpory pro danou výzvu
místo, kde předkládat žádosti
datum a hodinu, kdy je nutno nejpozději předložit žádost
kontakty na pracovníky, kteří vám poradí

zpět na: Pro žadatele

Aktuality

Dohoda o partnerství je již u Evropské komise

EU2014–2020
Dohoda o partnerství, tedy klíčový dokument pro čerpání evropských fondů v období 2014–2020, byla 18. dubna odeslána Evropské komisi do Bruselu. Členské státy EU měly dokument odevzdat do 22. dubna. více

Všechny peníze na dopravu máme úspěšně vyčerpány!

(18. 4. 2014) 172 ukončených dopravních projektů dotovaných z ROP Jihovýchod přineslo pro jižní Moravu a Vysočinu 410 kilometrů nových a rekonstruovaných silnic II. a III. tříd, více než 100 nových ekologických autobusů, 13 regionálních vlaků, 23 trolejbusů, 9 nízkopodlažních tramvají, 39 přestupních terminálů a 90 kilometrů cyklostezek. Dalších 66 projektů se nyní ještě realizuje. Celkem region získá z ROP Jihovýchod investice do dopravy za téměř 10 miliard korun, z čehož 7 miliard korun již bylo vyplaceno, zbývající peníze jsou již přiděleny projektům, které se právě realizují. více

První soutěž o návrh hrazená z ROP Jihovýchod

Dne 1. 4. 2014 byla vyhlášena historicky první soutěž o návrh hrazená z dotačních prostředků ROP Jihovýchod. Jedná se o soutěž o návrh audiovizuální a výtvarné expozice Interpretačního centra Žďár nad Sázavou.  více

Upozornění k délce prováděných posouzení/kontrol v oblasti veřejných zakázek

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod si dovoluje upozornit žadatele a příjemce, kteří předkládají úřadu k posouzení, resp. kontrole zadávací podmínky před zahájením zadávacích či výběrových řízení či dokumentace o zakázkách před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, že v současné době není schopen vzhledem k jejich množství provádět tato posouzení obratem, ale je jeho snahou dodržet stanovenou 35 denní lhůtu, jež je uvedena v Příručce pro žadatele a příjemce. více