Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Úspěšná cesta k projektu

 1. Formulace projektového záměru. Projektový záměr obsahuje odpovědi na základní otázky týkající se projektu - kdo, co, jak, kdy, kde a za kolik má v plánu realizovat. Zda váš projekt naplňuje cíle Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod se dozvíte v Prováděcím dokumentu .
 2. Konzultace na Úřadu Regionální rady Jihovýchod - oddělení hodnocení projektů v Brně nebo v Jihlavě. Při konzultacích projektového záměru pracovníci úřadu poskytnou veškeré informace vztahující se k projektovému cyklu.
 3. Sepsání elektronické projektové žádosti a doložení požadovaných příloh. Postupujte dle Příručky pro žadatele .
 4. Předání dokumentů na Úřad Regionální rady Jihovýchod v termínu specifikovaném v textu výzvy k podání žádostí. Aktuální výzvy naleznete zde.
 5. Začátek realizace projektu. Realizaci projektu lze začít dříve, než obdržíte výsledek hodnocení projektu. V případě, že váš projekt schválen nebude, náklady na provedené investice samozřejmě nesete sami.
 6. Oznámení o vyhodnocení projektu do oficiálně stanoveného termínu pro vyhodnocení žádostí.
 7. Oslava vašeho úspěchu po schválení vaší žádosti.
 8. Pro informace o realizační části projektového cyklu jsou k dispozici pracovníci oddělení realizace projektů Úřadu Regionální rady Jihovýchod.
 9. Předávání zpráv o průběhu realizace projektu a účetních dokladů k proplacení výdajů. Proplácení vašich výdajů probíhá průběžně v přibližně tří měsíčních intervalech.
 10. Nezapomínejte na řádnou publicitu projektu, mělo by být zřejmé, že projekt je financován z evropských prostředků. Všechny záležitosti k této problematice se dozvíte od pracovníků oddělení publicity a technické pomoci Úřadu Regionální rady Jihovýchod či z Pravidel pro publicitu.
 11. Předání závěrečné zprávy o realizaci projektu.
 12. Ukončení projektu jak věcně, tak i finančně a myšlenky na další projektový záměr.

 

Příprava projektů může být během na dlouhou trať. Pokud je u projektu vyžadováno územní rozhodnutí, musí v době podání projektu nabýt právní moci. Před podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu musí být zažádáno o stavební povolení. K žádosti je třeba dodat také projektovou dokumentaci v takovém rozsahu, který je vyžadován k žádosti o stavební povolení, výkaz výměr a položkový rozpočet.

Míra podrobnosti těchto příloh je vyžadována kvůli porovnávání stejně připravených projektů při hodnocení žádostí o dotaci a posuzování tzv. způsobilých výdajů projektu.

zpět na: Pro žadatele

Aktuality

Financování Úřadu Regionální rady v roce 2016

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod.  Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více

V Bosonohách mají nové regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel

Dne 22. 3. 2016 se v areálu Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy slavnostně otevírá nové výukové centrum, které nemá v naší republice obdoby.  více

Aktuální stav celkového čerpání dotací z ROP Jihovýchod - stojíme si výborně!

 • Ukončeno máme k dnešnímu dni 924 projektů.
 • V realizaci stále ještě je a dokončuje se už jen 16 projektů.
 • Máme proplaceno 17,7 miliardy korun – čistě podíl EU.
 • Máme proplaceno 19 miliard korun - podíl EU + krajské spolufinancování.
 • více

Celkem 3,6 miliardy korun pro Vysočinu – proplaceno, ukončeno, v provozu

(29. 2. 2016) Poslední tři projekty silnic Kraje Vysočina čekají na proplacení dotace. Celkem bylo od roku 2007 dodnes dokončeno 53 projektů silnic II. a III. třídy, obchvatů a mostů za více než 3,6 miliardy korun dotací z ROP Jihovýchod. více