Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Úspěšná cesta k projektu

 1. Formulace projektového záměru. Projektový záměr obsahuje odpovědi na základní otázky týkající se projektu - kdo, co, jak, kdy, kde a za kolik má v plánu realizovat. Zda váš projekt naplňuje cíle Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod se dozvíte v Prováděcím dokumentu .
 2. Konzultace na Úřadu Regionální rady Jihovýchod - oddělení hodnocení projektů v Brně nebo v Jihlavě. Při konzultacích projektového záměru pracovníci úřadu poskytnou veškeré informace vztahující se k projektovému cyklu.
 3. Sepsání elektronické projektové žádosti a doložení požadovaných příloh. Postupujte dle Příručky pro žadatele .
 4. Předání dokumentů na Úřad Regionální rady Jihovýchod v termínu specifikovaném v textu výzvy k podání žádostí. Aktuální výzvy naleznete zde.
 5. Začátek realizace projektu. Realizaci projektu lze začít dříve, než obdržíte výsledek hodnocení projektu. V případě, že váš projekt schválen nebude, náklady na provedené investice samozřejmě nesete sami.
 6. Oznámení o vyhodnocení projektu do oficiálně stanoveného termínu pro vyhodnocení žádostí.
 7. Oslava vašeho úspěchu po schválení vaší žádosti.
 8. Pro informace o realizační části projektového cyklu jsou k dispozici pracovníci oddělení realizace projektů Úřadu Regionální rady Jihovýchod.
 9. Předávání zpráv o průběhu realizace projektu a účetních dokladů k proplacení výdajů. Proplácení vašich výdajů probíhá průběžně v přibližně tří měsíčních intervalech.
 10. Nezapomínejte na řádnou publicitu projektu, mělo by být zřejmé, že projekt je financován z evropských prostředků. Všechny záležitosti k této problematice se dozvíte od pracovníků oddělení publicity a technické pomoci Úřadu Regionální rady Jihovýchod či z Pravidel pro publicitu.
 11. Předání závěrečné zprávy o realizaci projektu.
 12. Ukončení projektu jak věcně, tak i finančně a myšlenky na další projektový záměr.

 

Příprava projektů může být během na dlouhou trať. Pokud je u projektu vyžadováno územní rozhodnutí, musí v době podání projektu nabýt právní moci. Před podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu musí být zažádáno o stavební povolení. K žádosti je třeba dodat také projektovou dokumentaci v takovém rozsahu, který je vyžadován k žádosti o stavební povolení, výkaz výměr a položkový rozpočet.

Míra podrobnosti těchto příloh je vyžadována kvůli porovnávání stejně připravených projektů při hodnocení žádostí o dotaci a posuzování tzv. způsobilých výdajů projektu.

zpět na: Pro žadatele

Aktuality

Úřad Regionální rady Jihovýchod povede Artur Zatloukal

(14. 12. 2016) 14. prosince 2016 se stal novým ředitelem Úřadu Regionální rady Jihovýchod Ing. Artur Zatloukal. více

Nový Výbor Regionální rady uzavře ROP Jihovýchod

(14. 12. 2016) Na zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 16. 11. 2016 byli zvoleni noví členové Výboru Regionální rady Jihovýchod za Jihomoravský kraj. Za Kraj Vysočina byli členové zvoleni již 22. 11. 2016. Nově zvolený výbor se sešel k prvnímu jednání 14. 12. 2016.

  více

13 miliard korun investováno na území Kraje Vysočina díky ROP Jihovýchod

(1. 7. 2016) Regionální operační program Jihovýchod proplatil poslední evropské peníze projektům na Vysočině a jeho fungování po téměř deseti letech pomalu končí. Během jeho realizace bylo schváleno 932 projektů z toho 322 na Vysočině a 70 v Jihlavě. Celkový objem financí, investovaných na území Kraje Vysočina, je více než 13 miliard korun. více

Téměř 18 miliard investováno na území Jihomoravského kraje díky ROP Jihovýchod

(1. 7. 2016) Regionální operační program Jihovýchod proplatil poslední evropské peníze projektům v Jihomoravském kraji a jeho fungování po téměř deseti letech pomalu končí. Během jeho realizace bylo schváleno 932 projektů, z toho 610 v Jihomoravském kraji a 154 v Brně. Celkový objem financí, investovaných na území Jihomoravského kraje je téměř 18 miliard korun. více