Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Úspěšná cesta k projektu

 1. Formulace projektového záměru. Projektový záměr obsahuje odpovědi na základní otázky týkající se projektu - kdo, co, jak, kdy, kde a za kolik má v plánu realizovat. Zda váš projekt naplňuje cíle Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod se dozvíte v Prováděcím dokumentu .
 2. Konzultace na Úřadu Regionální rady Jihovýchod - oddělení hodnocení projektů v Brně nebo v Jihlavě. Při konzultacích projektového záměru pracovníci úřadu poskytnou veškeré informace vztahující se k projektovému cyklu.
 3. Sepsání elektronické projektové žádosti a doložení požadovaných příloh. Postupujte dle Příručky pro žadatele .
 4. Předání dokumentů na Úřad Regionální rady Jihovýchod v termínu specifikovaném v textu výzvy k podání žádostí. Aktuální výzvy naleznete zde.
 5. Začátek realizace projektu. Realizaci projektu lze začít dříve, než obdržíte výsledek hodnocení projektu. V případě, že váš projekt schválen nebude, náklady na provedené investice samozřejmě nesete sami.
 6. Oznámení o vyhodnocení projektu do oficiálně stanoveného termínu pro vyhodnocení žádostí.
 7. Oslava vašeho úspěchu po schválení vaší žádosti.
 8. Pro informace o realizační části projektového cyklu jsou k dispozici pracovníci oddělení realizace projektů Úřadu Regionální rady Jihovýchod.
 9. Předávání zpráv o průběhu realizace projektu a účetních dokladů k proplacení výdajů. Proplácení vašich výdajů probíhá průběžně v přibližně tří měsíčních intervalech.
 10. Nezapomínejte na řádnou publicitu projektu, mělo by být zřejmé, že projekt je financován z evropských prostředků. Všechny záležitosti k této problematice se dozvíte od pracovníků oddělení publicity a technické pomoci Úřadu Regionální rady Jihovýchod či z Pravidel pro publicitu.
 11. Předání závěrečné zprávy o realizaci projektu.
 12. Ukončení projektu jak věcně, tak i finančně a myšlenky na další projektový záměr.

 

Příprava projektů může být během na dlouhou trať. Pokud je u projektu vyžadováno územní rozhodnutí, musí v době podání projektu nabýt právní moci. Před podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu musí být zažádáno o stavební povolení. K žádosti je třeba dodat také projektovou dokumentaci v takovém rozsahu, který je vyžadován k žádosti o stavební povolení, výkaz výměr a položkový rozpočet.

Míra podrobnosti těchto příloh je vyžadována kvůli porovnávání stejně připravených projektů při hodnocení žádostí o dotaci a posuzování tzv. způsobilých výdajů projektu.

zpět na: Pro žadatele

Aktuality

Evropské peníze pro region jsme využili do posledního eura

(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad  pro uzavření programu.

Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci. V regionu Jihovýchod bylo podpořeno 941 projektů. více

Úřad Regionální rady Jihovýchod povede Artur Zatloukal

(14. 12. 2016) 14. prosince 2016 se stal novým ředitelem Úřadu Regionální rady Jihovýchod Ing. Artur Zatloukal. více

Financování Úřadu Regionální rady v roce 2016

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod.  Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více