Čertova rokle - srdce Lesné v Brně

Příjemce: Občanské sdružení pro životní prostředí na Ježkové
Projekt podpořil ROP Jihovýchod dotací ve výši 4,2 milionu korun.

Čertova rokle je rozsáhlá roklina táhnoucí se od severu k jihu středem brněnského sídliště Lesná. Část stromového porostu existovala již při vzniku sídliště v 60. letech, zbytek byl osazen v rámci budování sídliště v polovině 60. let. Díky projektu byla Čertova rokle revitalizována pro rekreační využití občanů a byla zde vystavěna dětská hřiště a sportovní plácky.  Nyní najde v Čertově rokli využití každá věková skupina. Pro nejmenší děti a jejich rodiče byla nově vybavena dvě dětská hřiště, u obou se dá pohodlně posedět či posvačit. Na jižním vstupu do Čertovy rokle vzniklo hřiště pro větší děti s lezeckými sestavami. Na spojnici tří základních škol vzniklo multifunkční sportoviště s umělým povrchem a mantinely – s brankami, koši na basketbal a stojany na síť, kde je možné provozovat až osm různých sportů. V rámci projektu proběhla také sanace přírodního amfiteátru pro pořádání kulturních akcí pro obyvatele.

 

Hlasování 
16
Čertova rokle - srdce Lesné v Brně

Autor videospotu: Petr Kopřiva, petr-kopriva@email.cz                                                                            Mediální partner  Deník

 

zpět na: Úvodní stránka Projekt mého srdce