Chráněné bydlení Šanov

Příjemce: Zámek Břežany, příspěvková organizace
Projekt byl podpořen dotací ROP Jihovýchod ve výši 6,3 milionu korun.

Chráněné bydlení je moderním, v rozvinutém světě rozšířeným druhem sociální služby určené pro osoby, které v důsledku své sociální a zdravotní situace nemohou žít samostatně. Pobyt v chráněném bydlení je pro klienty lepší, než umístění ve velkém zařízení ústavního typu. Chráněné bydlení jim umožňuje prožít kvalitní a plnohodnotný život. Přispívá k jejich integraci do místní komunity, rozvijí jejich osobnost, zvyšuje jejich samostatnost a sebeúctu. Klienti mají vlastní pokoj nebo malý byt a do značné míry se podílejí na naplňování svých životních potřeb. Díky evropské dotaci byly vystavěny dva domky. V prvním z nich je pro klienty poskytována služba komunitního bydlení, kde mají společnou kuchyni s jídelnou a pět samostatných pokojů; ve druhém klienti bydlí v bydlení individuálním – čtyřech garsoniérách. V současnosti v Šanově bydlí 11 klientů, kterým jsou k dispozici asistentky.

Hlasování 
140
Chráněné bydlení Šanov

Autor videospotu: Petr Kopřiva, petr-kopriva@email.cz                                                                           Mediální partner  Deník

 

zpět na: Úvodní stránka Projekt mého srdce