Digitalizace Nemocnice Blansko II

Příjemce: Nemocnice Blansko
Projekt podpořil ROP Jihovýchod dotací ve výši 20,6 milionu korun.

Digitalizace nemocnice znamená pořízení diagnostického přístrojového vybavení a jeho připojení na systém zpracování, archivace a distribuce digitální obrazové informace. Jedná se o druhou etapu projektu digitalizace blanenské nemocnice, kdy v první etapě byly pořízeny tři nové RTG přístroje a klasické vyvolávání snímků mokrou cestou pak přešlo na digitalizovaný obraz.  Ve druhé navazující etapě projektu byl zakoupen mamograf a gamakamera. Mamografie je vyšetřením, které má rozhodující význam v boji proti rakovině prsu, včasná diagnóza je zásadní pro úspěšné vyléčení. Gamakamera je přístoj používaný v nukleární medicíně.  Účelem projektu bylo zlepšit a zpřesnit diagnostiku zejména onkologických, neurologických a kardiologických onemocnění a také zkrátit dobu vyšetření pacientů, kvůli snížení doby a intenzity záření.

 

 

Hlasování 
2073
Digitalizace Nemocnice Blansko II

Autor videospotu: Petr Kopřiva, petr-kopriva@email.cz                                                                           Mediální partner  Deník

 

zpět na: Úvodní stránka Projekt mého srdce