Modernizace atletického stadionu v Bystřici nad Pernštejnem

Příjemce: Město Bystřice nad Pernštejnem
Částka dotace: 15,8 milionu korun

Atletický stadion Tomáše Dvořáka v Bystřici nad Pernštejnem vznikl na místě původního klasického školního hřiště. Na školním hřišti neproběhly od roku 1969 žádné opravy mimo běžné údržby, hřiště bylo již v dezolátním stavu, nevyhovovalo již jak ze stránky funkční, tak ani zdravotní.  Díky dotaci z ROP Jihovýchod bylo hřiště zrevitalizováno na moderní stadion pro atletiku a míčové hry. Součástí stadionu nyní jsou: hřiště na volejbal/nohejbal s tartanovým povrchem, hřiště pro nohejbal/ volejbal s umělou trávou, fotbalové hřiště s umělou trávou, atletický ovál s tartanovým povrchem v délce 300 m, sektory skoku do dálky a do výšky, sektor vrhu koulí, rozběžiště pro hod granátem/kriketovým míčkem, víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem na házenou, tenis, volejbal a basketbal. Stadion je využíván žáky místních škol, především 2. ZŠ a gymnázia. Stadion má umělé osvětlení, je proto využíván širokou veřejností do večerních hodin.

Hlasování 
139

Příjemce: Město Bystřice nad Pernštejnem
Částka dotace: 15,8 milionu korun

Atletický stadion Tomáše Dvořáka v Bystřici nad Pernštejnem vznikl na místě původního klasického školního hřiště. Na školním hřišti neproběhly od roku 1969 žádné opravy mimo běžné údržby, hřiště bylo již v dezolátním stavu, nevyhovovalo již jak ze stránky funkční, tak ani zdravotní.  Díky dotaci z ROP Jihovýchod bylo hřiště zrevitalizováno na moderní stadion pro atletiku a míčové hry. Součástí stadionu nyní jsou: hřiště na volejbal/nohejbal s tartanovým povrchem, hřiště pro nohejbal/ volejbal s umělou trávou, fotbalové hřiště s umělou trávou, atletický ovál s tartanovým povrchem v délce 300 m, sektory skoku do dálky a do výšky, sektor vrhu koulí, rozběžiště pro hod granátem/kriketovým míčkem, víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem na házenou, tenis, volejbal a basketbal. Stadion je využíván žáky místních škol, především 2. ZŠ a gymnázia. Stadion má umělé osvětlení, je proto využíván širokou veřejností do večerních hodin.

Modernizace atletického stadionu v Bystřici nad Pernštejnem

Autor videospotu: Petr Kopřiva, petr-kopriva@email.cz                                                                     

Mediální partner  Deník

zpět na: Úvodní stránka Projekt mého srdce