Modernizace mateřské školy v Medlově

Příjemce: Městys Medlov
Projekt byl podpořen dotací ROP Jihovýchod ve výši 4,2 milionu korun.

Pomocí dotace z ROP Jihovýchod byly rozšířeny prostory mateřské školy v Medlově. Kvůli původní kapacitě školky zde nebylo možné provádět všechny potřebné aktivity související se vzděláváním a výchovou dětí v mateřských školách. Díky projektu byla rozšířena plocha mateřské školy a proběhly venkovní úpravy zahrady s rozšířením hřišť. Po přístavbě vznikl výukový prostor pro přípravu předškoláků na povinnou školní docházku a také odpovídající prostor pro zabezpečení logopedické péče dětí s vadami řečí, škola byla vybavena počítači s výukovými programy pro děti mateřských škol. Díky přístavbě mohla být oddělena lůžková část od herních prostor a vznikl dostatečný prostor pro pohybové činnosti dětí.

 

Hlasování 
255
Modernizace mateřské školy v Medlově

Autor videospotu: Petr Kopřiva, petr-kopriva@email.cz                                                                           Mediální partner  Deník

 

zpět na: Úvodní stránka Projekt mého srdce