Přístavba ZŠ speciální Březinova 31, Jihlava

Příjemce: Statutární město Jihlava
Projekt byl podpořen dotací ROP Jihovýchod ve výši 46,8 milionu korun.

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31 je zřizována statutárním městem Jihlava a svou kapacitou 62 žáků základní školy patří k největším svého typu v České republice. Žákům se díky novým prostorám školy zlepšily možnosti jejich vzdělávání a ubylo problémového chování žáků spojeného se stísněnými prostorami. Díky dotaci byla vybudována multifunkční dílna, kde pracují nejstarší žáci ze střední školy se dřevem, pedigem a nejrůznějšími přírodními materiály. Nácvik sebeobsluhy a samostatné péče o domácnost probíhá v novém cvičném bytě. V  tělocvičně, která je navržená jako víceúčelová, probíhá vedle výuky i odpolední sportovní zájmová činnost. Díky dotaci škola získala také hřiště s umělým povrchem. Pro potřeby výuky žáků slouží i učebna informatiky s interaktivní tabulí. Školu navštěvuje také přes dvacet imobilních žáků, pro které je zřízeno rehabilitační centrum. Škola je vybavena stropním transportním systémem, který těmto žákům umožňuje lehce zvládnout přesuny a hygienu.

 

Hlasování 
2583
Přístavba ZŠ speciální Březinova 31, Jihlava

Autor videospotu: Petr Kopřiva, petr-kopriva@email.cz                                                                            Mediální partner  Deník

 

zpět na: Úvodní stránka Projekt mého srdce