Silnice II/405 Brtnice – Zašovice

Příjemce: Kraj Vysočina
Částka dotace: 192,3 milionu korun

Díky dotaci z ROP Jihovýchod byla modernizována komunikace II/405 v délce 4,871 km v úseku mezi obcemi Brtnice a Zašovice na Vysočině. Úsek leží na důležité silniční spojnici mezi městy Třebíč, Jihlava a dálnicí D1. Tato silniční komunikace představuje pro občany obce nejdůležitější a prakticky i jediné silniční spojení s těmito centry regionu. Modernizace proběhla na stávajícím silničním tělese s tím, že ve směrových obloucích byla vybudována nová část komunikace mimo stávající těleso. Hlavní změnou technických parametrů bylo upravení nevhodného výškového vedení trasy, které nezajišťovalo rozhled nejen pro předjíždění, ale i pro bezpečné zastavení. Původní stoupání bylo přes 12 %, po modernizaci je to nyní optimálních max. 6 %. Během modernizace musela být v nejhorším úseku silnice odtěžena hornina také pomocí trhacích prací a dále zavezeno údolí, kde byl velký tubosider.

Hlasování 
16
Silnice II/405 Brtnice – Zašovice

Autor videospotu: Petr Kopřiva, petr-kopriva@email.cz                                                                           Mediální partner  Deník

zpět na: Úvodní stránka Projekt mého srdce