Villa Martha - Domov důstojného stáří v Hrušovanech u Brna

Příjemce: Betánie – křesťanská pomoc
Částka dotace: 22,8 milionu korun

Díky evropské dotaci byl v Hrušovanech u Brna zrekonstruován objekt ve špatném technickém stavu a byl v něm vytvořený bezbariérový domov se zvláštním režimem. Posláním domova je vytvoření bezpečného a klidného prostředí pro klienty. Domov poskytuje sociální služby seniorům se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V přízemí vzniklo pět různobarevných pokojů se zázemím, každý pokoj má vlastní koupelnu, speciálně upravenou i pro ležící pacienty. V přízemí se nachází také sesterna, ve které je zabudován informační systém od každého lůžka a venkovní kamery. V suterénu bylo vybudováno technické zázemí s přípravnou jídla, prádelnou, kotelnou a skladovacími prostory. Díky projektu vzniklo 14 nových pracovních míst.

Hlasování 
22
Villa Martha - Domov důstojného stáří v Hrušovanech u Brna

Autor videospotu: Petr Kopřiva, petr-kopriva@email.cz                                                                           Mediální partner  Deník

zpět na: Úvodní stránka Projekt mého srdce