Zkvalitnění vzdělávacího procesu Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9

Příjemce: Základní škola náměstí Republiky
Projekt byl podpořen dotací ROP Jihovýchod ve výši 4,6 milionu korun.

Základní škola náměstí Republiky ve Znojmě byla díky evropské dotaci vybavena výpočetní a projekční technikou a sportovní hřiště v areálu školy bylo zrekonstruováno. Vybavení školy novou didaktickou technikou – počítači, interaktivními tabulemi, dataprojektory apod. zefektivnilo výuku a přispělo k inovativním metodám práce. Pro žáky školy znamená možnost většího přístupu ke kvalitnější výpočetní technice, získání kvalitnějších základů informační a počítačové gramotnosti, které využijí ve svém dalším studijním a profesním životě. Na sportovním hřišti probíhají jak aktivity organizované školou – výuka tělocviku, sportovní kroužky vedené pedagogy, tak i činnosti neorganizované – v odpoledních hodinách je hřiště ke sportovním aktivitám přístupné veřejnosti.

 

Hlasování 
10
Zkvalitnění vzdělávacího procesu Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9

Autor videospotu: Petr Kopřiva, petr-kopriva@email.cz                                                                           Mediální partner  Deník

 

zpět na: Úvodní stránka Projekt mého srdce