Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Újezd u Brna, most 418-005

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
kraj:Jihomoravský
okres:Brno - venkov

žadatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
dotace 20 075 043 Kč
z toho ERDF 18 447 337 Kč
místo realizace projektu Komenského Újezd u Brna
začátek realizace 01.08.2007
ukončení realizace 11.08.2008

Projektový záměr:

Předmětem projektu Újezd u Brna, most 418-005 je rekonstrukce stávajícího mostu, který je v nevyhovujícím stavu pro plynulý průjezd dopravy. Na uvedený most ev. č. 418-005 navazují ulice Komenského (směr Sokolnice) a ulice Rychmanovská (směr Otnice).
 
Pro nový most je navržena nová spodní stavba. Šířkově bude most uspořádán se dvěma jízdními pruhy o šířce 3,5 m s oboustranným chodníkem. Podélné a výškové dimenze zlepšují, co se týče průtočného profilu, stávající stav. Navržená vzdálenost spodní hrany nosné konstrukce od hladiny Q100 je cca 115 mm (u opěry 1) a 235 mm (u opěry 2).
 
Nový most bude proti stávajícímu našikmen, čímž dojde ke zlepšení směrových poměrů navazující komunikace před a za mostem.
 
Nový mostní objekt bude mít dle ČSN 73 6200 tuto charakteristiku: most na pozemní komunikaci, nad vodotečí - řeka Litava, o jednom poli, jednopodlažní, s železobetonovou mostovkou, nepohyblivý, trvalý, šikmý, s normovou zatížitelností, ocelový, trámový.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17939