Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Silnice II/374 - Rájec - Blansko, III. stavba

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
kraj:Jihomoravský
okres:Blansko

žadatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
dotace 85 416 492 Kč
z toho ERDF 78 490 830 Kč
místo realizace projektu Ráječko
začátek realizace 01.02.2008
ukončení realizace 30.11.2009

Projektový záměr:

Předmětem projektu "Silnice II/374 - Rájec - Blansko, III. stavba" je výstavba přeložky pozemní komunikace - silnice II/374 - tato stavba je označena vzhledem k dříve probíhajícím investičním aktivitám jako III. stavba.

Odůvodnění projektu je založeno na nevyhovujícím šířkovém uspořádání a směrovém uspořádání současné komunikace II/374, která v současnosti prochází obcemi Lhota Rapotina, Doubravice, Ráječko a Horní Lhota (předkládaný projekt je zaměřen pouze na řešení III. úseku - viz kap. 3.3.1 ve studii proveditelnosti). Přeložka silnice II/374 významným způsobem zlepší technický i dopravně - bezpečnostní stav této trasy. Nový úsek silnice tak přispěje významnou měrou k bezpečnosti a plynulosti provozu.

Potřebu zlepšení dopravní dostupnosti regionu řeší předkládaný projekt také tím, že zkvalitňuje napojení regionu na silniční síť vyššího řádu (silnice I. třídy I/43) a na nadřazenou silniční síť TEN-T - připravovanou rychlostní komunikaci R43 - více viz studie proveditelnosti.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 18096