Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Lyžařské trasy mikroregionu Boskovicko

oblast podpory:ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU, 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
kraj:Jihomoravský
okres:Blansko

žadatel svazek obcí Boskovicko
dotace 6 504 147 Kč
z toho ERDF 5 976 784 Kč
místo realizace projektu Benešov, 67953
začátek realizace 01.08.2008
ukončení realizace 31.08.2009

Projektový záměr:

Záměrem projektu je vybudování 63,1 km nových značených lyžařských tras v 6 okruzích včetně zajištění techniky pro jejich údržbu a vytvoření adekvátního zázemí pro milovníky běžeckého lyžování. Vytvořením nového informačního centra v Suchém, zajištěním celoročního provozu v infocentru na Kořenci a vybudováním zázemí pro celoroční turistiku dosáhneme zvýšení atraktivity mikroregionu Boskovicko a přírodního parku Řehořkovo Kořenecko. Vytvořením nových www stránek lyžař. tras Boskovicka, instalací orientačních map v nástupních místech jednotlivých lyžař. okruhů a distribucí propagačních orientačních map zajistíme dobrou orientaci lyžařů v terénu, zlepšíme informovanost turistů a zároveň podpoříme rozvoj reg. informačního systému. Projekt přispěje ke vzniku 0,5 nového trvale udržitelného pracovního místa, zlepší prosperitu a celkovou vybavenost mikroregionu. Výsledky projektu tak budou mít příznivý vliv na rozvoj CR v dané oblasti, prosperitu a růst ekonomiky celého mikroreg. Boskovicko.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 18095