Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Podpora cestovního ruchu v Mikroregionu Rajhradsko

oblast podpory:ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU, 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
kraj:Jihomoravský
okres:Brno - venkov

žadatel Mikroregion Rajhradsko
dotace 846 647 Kč
z toho ERDF 778 000 Kč
místo realizace projektu Holasice, Česká republika
začátek realizace 01.06.2008
ukončení realizace 30.06.2009

Projektový záměr:

rojekt se zaměřuje na realizaci opatření, které by vedly k rozvoji cestovního ruchu v Mikroregionu Rajhradsko. Projekt by měl pomoci zvýšit informovanost veřejnosti o možnostech cestovního ruchu v mikroregionu. Výstupem by měly být propagační materiály, internetový portál a propagační předměty pro prezentaci Mikroregionu Rajhradsko na veletrhu Regiontour v roce 2009. Realizací projektu by došlo k rozvoji cestovního ruchu v mikroregionu, což by povzneslo jeho ekonomickou úroveň a nepřímým efektem by byl vznik nových pracovních míst - došlo by tedy ke snížení nezaměstnanosti v Mikroregionu Rajhradsko.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 18095