Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Chráněné bydlení Šanov

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.4 - Veřejné služby regionálního významu
kraj:Jihomoravský
okres:Znojmo

žadatel Zámek Břežany, příspěvková organizace
dotace 5 863 949 Kč
z toho ERDF 5 388 494 Kč
místo realizace projektu Břežany 1, 671 65 Břežany, Česká republika
začátek realizace 01.10.2008
ukončení realizace 15.12.2009

Projektový záměr:

Předmětem projektu s názvem Chráněné bydlení Šanov bylo vybudování objektů, sloužících k poskytování služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením.
V rámci projektu byly postaveny dva nové objekty určené k ubytování a jeden hospodářský objekt. Objekty jsou vybaveny potřebným zařízením a nábytkem.
Chráněné bydlení je moderním typem sociální služby, jejímž cílem je umožnit cílové skupině prožít samostatný a plnohodnotný život, který se co nejvíce podobá životu lidí bez postižení. Služba je v zařízení poskytována celkem devíti uživatelům, kterým jsou k dispozici asistenti.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 20246