Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Výstavba naučné turistické stezky k Jeskyni Blanických rytířů

oblast podpory:ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU, 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
kraj:Jihomoravský
okres:Blansko

žadatel MĚSTO KUNŠTÁT
dotace 2 450 621 Kč
z toho ERDF 2 251 921 Kč
místo realizace projektu Rudka u Kunštátu
začátek realizace 01.04.2008
ukončení realizace 30.11.2008

Projektový záměr:

Cílem projektu je výstavba naučné turistické stezky k Jeskyni Blanických rytířů. Stezka povede z centra Kunštátu do jeho okrajové části - Rudky, ve které je Jeskyně Blanických rytířů umístěna. Turistická stezka v současné době neexistuje. Existuje pouze polní - lesní cesta podél silnice, která je v nevyhovujícím stavu s nezpevněným povrchem a nedostatečnou šířkou, místy s obnaženými kořeny stromů. Nutností pro dojití k Jeskyni Blanických rytířů je také využití místní vozovky s poměrně hustým automobilovým provozem. Nová stezka vyřeší i dosavadní nemožnost dosažení jeskyní pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace (bezbariérový přístup, orientační pásky dlažby pro nevidomé). Nově budovaná turistická naučná stezka umožní nejen komfortní a bezpečný příchod k Jeskyni Blanických rytířů, ale je také spojena díky plánovaným informačním cedulím s informováním turistů o regionu, místních památkách, atrakcích a složkách ekosystémů.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17797