Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Revitalizace středu města Havlíčkův Brod

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.2 - Rozvoj regionálních středisek
kraj:Vysočina
okres:Havlíčkův Brod
Výbor RR č.:17

žadatel MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
dotace 36 778 437 Kč
z toho ERDF 33 794 130 Kč
místo realizace projektu Havlíčkovo náměstí 57 Havlíčkův Brod
začátek realizace 01.06.2009
ukončení realizace 30.06.2011

Projektový záměr:

Předkládaný individuální projekt je zaměřen na komplexní revitalizaci významného veřejného prostranství v historickém centru města - Havlíčkova náměstí a Dolní ulice.
Cílem projektu je zvýšení atraktivity a kvality městského prostředí pro obyvatele a podnikatele města, regionu, veřejnost a návštěvníky města Havlíčkův Brod a jeho širšího okolí.
Hlavním důvodem realizace projektu je stávající nevyhovující stav náměstí, kvůli kterému přestává splňovat základní požadavky na veřejná prostranství kladená, jako jsou např. atraktivita, příjemné klima, přehlednost a hlavně bezpečnost.
Realizací projetu se rozšíří možnosti uspokojování rozdílných pohybových, pobytových i společenských aktivit obyvatel města.
Dojde k podpoře rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti, zvýšení estetické a funkční hodnoty náměstí a v neposlední řadě i ke stabilizaci obyvatelstva.
Projekt bude realizován projektovým týmem, který je složen z pracovníků městského úřadu Havlíčkův Brod.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 20246