Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Cyklostezky s pruhem pro pěší v obci Hamry nad Sázavou

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
kraj:Vysočina
okres:Žďár nad Sázavou
Výbor RR č.:17

žadatel OBEC HAMRY NAD SÁZAVOU
dotace 16 984 456 Kč
z toho ERDF 15 607 338 Kč
místo realizace projektu 591 01 Hamry nad Sázavou, Česká republika
začátek realizace 01.04.2009
ukončení realizace 01.12.2010

Projektový záměr:

Hamry nad Sázavou má v současnosti téměř 1400 obyvatel. Většina obyvatel do práce dojíždí do nedalekého Žďáru nad Sázavou (2-3 km). Rovněž velké množství žáků základních a středních škol dojíždí denně za školní docházkou, do zájmových kroužků, umělecké školy, za sportem a kulturou. Lidé k tranzitu stále ve větší míře využívají chůzi a bicyklu. V letních měsících jsou to pak rovněž in-line brusle. Zvýšená intenzita pohybu chodců, cyklistů či bruslařů na komunikacích mezi Žďárem nad Sázavou a  Hamry nad Sázavou je problémem, a to hlavně z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Realizace projektu "Cyklostezky s pruhem pro pěší v obci Hamry nad Sázavou" by měly výše zmíněné problémy řešit. Obec vybuduje na pozemcích, které jsou v jejím majetku, celkem 2366 metrů nových cyklostezek s pruhem pro pěší v šíři 3 metrů. Tyto cyklostezky budou přímo napojeny na stávající síť cyklostezek ve Žďáře nad Sázavou, na straně druhé budou napojeny na celostátní i regionální cyklistické trasy.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 20065