Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Naučná stezka kolem Zelené hory

oblast podpory:ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU, 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
kraj:Vysočina
okres:Žďár nad Sázavou
Výbor RR č.:24

žadatel Město Žďár nad Sázavou
dotace 4 976 808 Kč
z toho ERDF 4 573 283 Kč
místo realizace projektu Zelená hora, Žďár nad Sázavou
začátek realizace 03.05.2010
ukončení realizace 31.12.2010

Projektový záměr:

Naučná stezka okolo Zelené hory nabídne turistům a návštěvníkům dva bezbariérové naučně-vyhlídkové okruhy, první okolo Bránského a druhý kolem Konventského rybníka. Rybníky jsou součástí unikátního historicko-přírodního areálu v okolí zámku ve Žďáru nad Sázavou. Stezka zčásti povede po stávajících komunikacích, část bude nově vybudována, převážně zhutněným násypem v terénu. Celková délka naučné stezky činí 4,85 km. Součástí obou tras budou tři zastřešená odpočinková místa, 10 informačních tabulí a dvě vyhlídková mola. Naučná stezka seznámí návštěvníky jak s památkami a  historií dané lokality, tak s okolní přírodou. Stezka umožní přivést návštěvníky do míst, odkud budou mít zajímavé výhledy na historické památky jako poutní kostel na Zelené hoře, areál zámku či barokní dolní hřbitov.  Stezka bude procházet i unikátní lokalitou zařazenou v národním seznamu evropsky významných lokalit (součást Natura 2000), a to z důvodu ochrany mechorostu srpnatky fermežové.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 20246