Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Rozhledna Žernovník a propojení regionálních cyklotras

oblast podpory:ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU, 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
kraj:Jihomoravský
okres:Blansko

žadatel Obec Žernovník
dotace 2 690 082 Kč
z toho ERDF 2 690 082 Kč
místo realizace projektu Žernovník
začátek realizace 01.03.2012
ukončení realizace 10.09.2012

Projektový záměr:
Projekt je nutné realizovat z důvodu chybějícího propojení hlavního cyklo-koridoru Brno-Černohorsko-Moravský kras, resp. sousedících mikroregionů Černohorsko a Čebínka. Současně v regionu chybí kvalitní turistická infrastruktura a přítomné turistické atraktivity jsou turistům špatně dostupné.
Očekávanými uživateli jsou domácí i zahraniční (cyklo)turisté a obyvatelé obce.
Realizací projektu dojde k vybudování kvalitní turistické infrastruktury (rozhledna, cyklotrasy) vč. dovybavení mobiliářem. Výstupy projektu povedou k vytvoření komplexního turistického zázemí, které doposud v regionu chybí. To vyvolá zvýšení návštěvnosti regionu, které je hlavním cílem projektu.
Hlavním nositelem projektu je obec Žernovník, která se bude na jeho realizaci podílet spolu s partnery (obcemi) s finančním příspěvkem.
Projekt je v souladu se strategickými rozvojovými dokumenty JMK a má podporu v (mikro)regionu, což dokládají uzavřená partnerství (dohody o spolupráci).Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 20246