Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Plácky - nízkoprahová a aktivizační centra pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
kraj:Jihomoravský
okres:Brno - město

žadatel Statutární město Brno
dotace 8 445 531 Kč
z toho ERDF 8 445 531 Kč
místo realizace projektu Vídeňská, Brno sever
začátek realizace 01.06.2011
ukončení realizace 31.03.2012

Projektový záměr:


Projekt řeší nedostatek prostorů v oblastech ohrožených sociálním vyloučením ve městě Brně, které by nabízely podmínky pro zdravé a rozvoji mladé osobnosti příznivé trávení volného času. Současný rozsah a vybavení veřejných prostor v rizikových lokalitách je nevyhovující, stávající kapacita nízkoprahových klubů je nedostatečná. Realizací projektu dojde k rozšíření sociální služby nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve městě, což bude působit preventivně a napomůže ke snížení výskytu sociálně patologických jevů u mládeže jejich zapojením do strukturovanějších aktivit. Předmětem projektu je rekonstrukce a s ní spojené terénní úpravy dvou veřejně přístupných prostranství ve městě Brně; jedná se o areál lokality Celní - Vídeňská a lokalitu Svitavské nábřeží s cílem využít plochy obou dotčených lokalit pro dětská hřiště jako aktivizační a nízkoprahová centra pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 15414