Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Stará školka

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
kraj:Jihomoravský
okres:Brno - město

žadatel Statutární město Brno
dotace 3 802 343  Kč
z toho ERDF 3 802 343  Kč
místo realizace projektu Ostopovická, Brno-Bosonohy
začátek realizace 29.03.2011
ukončení realizace 31.10.2011

Projektový záměr:


Projekt je zaměřen na rekonstrukci objektu bývalé mateřské školky, který bude sloužit jako centrum volnočasových aktivit nejen pro děti a mládež, ale také pro širokou veřejnost. Projekt reaguje na nedostatečnou nabídku zařízení sloužících pro volnočasové aktivity v městské části Brno-Bosonohy, které postrádají centrum poskytující zázemí pro sportovní, zájmovou a komunitní činnost. Smyslem projektu je rozšířit nabídku volnočasových aktivit především v MČ Brno-Bosonohy a vytvořit prostor pro smysluplné trávení volného času mládeže a tím také preventivně předcházet sociálně patologickým jevům. Cílem projektu je technické zhodnocení infrastruktury a zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže ve městě Brně. Jedním z nástrojů dosažení stanoveného cíle je investice do předkládaného projektu. Naplánované aktivity budou realizovány externím dodavatelem a žadatelem projektu. Provozovatel volnočasového centra bude vybrán na základě otevřeného nabídkového řízení.



Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 20243