Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Sportovně rekreační areál "U Hrocha"

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
kraj:Jihomoravský
okres:Brno - město

žadatel Malá baseballová liga
dotace 33 743 238  Kč
z toho ERDF 33 743 238  Kč
místo realizace projektu Brno-město
začátek realizace 01.02.2012
ukončení realizace 30.07.2014

Projektový záměr:

Projekt přispěje ke zlepšení sportovního vyžití dětí a mládeže ve věku od 5 do 18 let a ke zkvalitnění života seniorů. Jeho cílem je uspokojit nejširší veřejnost v oblasti rekreace a sportu vybudováním komplexu vzájemně propojených sportovišť a ploch. Je zaměřen na plnou integraci všech zájmových skupin důsledným dodržením bezbariérovosti prostředí a začleněním tzv. streetových forem sportovního vyžití. V důsledku jeho realizace vznikne 1 pracovní místo. Projekt tvoří tyto součásti:

1. Zatravněné univerzální hřiště - kriket, fotbalové turnaje, softball, baseball
2. Univerzální hřiště s umělým povrchem - volejbal a nohejbal
3. Venkovní fitness centrum - zaměřeno na důchodce a handicapované
4. Petanque
5. Dětské hřiště s prolézačkami
6. Budova - správa areálu, šatny
7. Místo pro streetové sporty a parkoviště
8. Zimní kluziště
9. Klidová zóna (zatravněné plochy parkového typu)
10. Psí loučka - trénink psů
Areál se tak ideálně včlení do potřeb okolních škol,klubů a městské části.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17960