Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením - osoby s demencí

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
kraj:Jihomoravský
okres:Brno - venkov

žadatel Diecézní charita Brno
dotace 23 797 868  Kč
z toho ERDF 23 797 868  Kč
místo realizace projektu Brno venkov
začátek realizace 01.03.2013
ukončení realizace 30.11.2014

Projektový záměr:

Předmětem projektu je rekonstrukce brownfieldu - objektu starých vojenských garáží, skladů PHM a pozůstatků vojenského autoparku. Po rekonstrukci vznikne objekt chráněného bydlení s 12 pokoji s příslušenstvím a zázemím pro 20 osob se zdravotním postižením. Prostory budou určeny především pro osoby s demencí - specifikace cílové skupiny je stanovena zejména z důvodu potřeby této služby v dané lokalitě.
Projekt je kromě zajištění provozně technického a organizačního zázemí a s tím souvisejících sociálně zdravotních a sociálně rehabilitačních služeb zaměřen i na vybudování chybějící půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17960