Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Vybudování jazykové učebny v ZŠ Brno, Hroznová 1

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
kraj:Jihomoravský
okres:Brno - město

žadatel Statutární město Brno
dotace 4 024 989  Kč
z toho ERDF 4 024 989  Kč
místo realizace projektu Brno, Hroznová 1
začátek realizace 01.10.2012
ukončení realizace 31.10.2014

Projektový záměr:

V rámci předkládaného projektu vznikne nová jazyková učebna v objektu Základní školy Brno, Hroznová 1, a to formou nástavby nad školní tělocvičnou. Škola se v současné době potýká s nedostatkem adekvátních prostor pro výuku cizích jazyků a tento problém již nelze z prostorových a dispozičních důvodů řešit ve stávajícím objektu školy. V nové nástavbě je také uvažován prostor respiria, jazykového kabinetu, a navazující sklad učebních pomůcek. Přístup do učebny je řešen úpravou stávajícího schodiště. Realizací projektu vznikne vybavená jazyková učebna, která odpovídá svým charakterem moderním standardům, čímž dojde k celkovému zkvalitnění výuky cizích jazyků pro žáky zdejší školy. Předkladatelem a realizátorem projektu je statutární město Brno, které po dokončení realizace projektu předá prostory k užívání ZŠ Brno, Hroznová 1.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17960