Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba

oblast podpory:Dostupnost dopravy, 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
kraj:Vysočina
okres:Jihlava

žadatel Kraj Vysočina
dotace 99 831 743  Kč
z toho ERDF 99 831 743  Kč
místo realizace projektu Rytířsko - Jamné
začátek realizace 30.08.2012
ukončení realizace 30.01.2014

Projektový záměr:

Předmětem projektu je přeložka úseku komunikace II/353 v obchvatu obce Jamné na tahu mezi městy Jihlavou a Žďárem nad Sázavou. Silnice II/353 je v tomto úseku zařazena do strategie Páteřní silniční síť Kraje Vysočina. Hlavním přínosem projektu je výrazné zlepšení technických parametrů  přeložené komunikace II/353 v dotčeném úseku do nové trasy a v návrhové kategorii S 9,5/70, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Stavba je součástí širšího konceptu postupné přestavby celého tahu silnice II/353 a navazuje na již v minulosti zrekonstruované úseky. Celková délka řešeného úseku je 1 760 m.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17935