Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Výstavba dílenské víceúčelové haly

oblast podpory:UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL, 3.4 - Veřejné služby regionálního významu
kraj:Jihomoravský
okres:Vyškov

žadatel Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15
dotace 7 249 126  Kč
z toho ERDF 7 249 126  Kč
místo realizace projektu Vyškov, Sochorova 15
začátek realizace 01.11.2012
ukončení realizace 30.06.2013

Projektový záměr:

Předmětem projektu je nová výstavba dílenské víceúčelové haly pro umístění nezbytných strojů k výuce na nových technologiiích. Vybudování nového jednopodlažního víceúčelového objektu nutného pro zabezpečení chodu výuky ve škole půdorysných rozměrů 45,6 x 15 metrů, obestavěného prostoru cca 4000 m3 včetně přípojek a napojení na stávající inženýrské sítě obsahující následující objekty:
Objekt SO 01 část 01 Dílna - výuková (211 m2) sloužící pro výuku programování a obsluhy jednak laserového vypalovacího CNC stroje a CNC ohraňovacích lisů. Objekt SO 01 část 2 Zázemí s účebnou (183 m2, s kapacitou 13 míst pro šatny a 12 žáků) sloužící zejména jako hygienické zázemí pro učně s učebnou. Zbytek prostoru tvoří WC, úklidová místnost, zádveří, chodba. Objekt SO 03 část 3 Výukové centrum - diagnostika (229 m2, s kapacitou cca 85 míst) sloužící jako výukové prostory pro učitele, učně k prezentaci výkuky v praxi.
Výstavba haly souvisí také s budoucím pořízením strojů a zařízení a výukových pomůcek.Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17943